בחינת תחרותיות המשק הישראלי

מגמות, בעיות יסוד, מסקנות והמלצות לפעולה
2014

הוכן על ידי: 

מכון הישראלי לתכנון כלכלי פועל למען הגברת התחרות והתחרותיות במשק הישראלי. המאבק במונופולים, חסמי תחרות וקבוצות לחץ, הם תחום ליבה בפעילות המכון מיום היווסדו. פעילות זו נעשית מתוך אמונה כי לכל אזרח בישראל קיימת זכות יסוד להתחרות ולהנות מפירות התחרות בכל ענף ובכל תחום, אלא אם זכות זו הוגבלה או נלקחה ממנו כדין. היבטה האחר של זכות זו הוא בזכות שלא ייווצר מונופול אלא בחוק. מאז שנת 2009 חוקר המכון את תחרותיות המשק ביחס לכלכלות אחרות בעולם בראי נתוני העשור האחרון במדדי תחרותיות בינלאומיים.

השורה התחתונה

מוטיבציה ואימפקט