המכון פועל לעיצובה של כלכלת ישראל ככלכלה חופשית תחרותית ונטולת חסמים, המעודדת יזמות חדשנות וצמיחה

החזון שלנו

אנו מאמינים כי על מנת להתמודד עם בעיות מורכבות נדרש שילוב כוחות, כזה שמאתגר את החשיבה ומייצר פתרונות מתוך חשיבה משותפת.

לצוות המכון
photo of iep team

תחומי העיסוק שלנו

הישגי המכון

הועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל

הגברת התחרותיות (2017)

ביום ה-3 ביוני 2015, מינה שר האוצר את הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסים נפוצים. הגופים החברים בוועדה הינם משרד האוצר, בנק ישראל, הרשות להגבלים עסקיים וכן נציגי ציבור. בראש הועדה מונה מנכ"ל המכון עו"ד דרור שטרום. (צילום: יוחנן גיל)

הישגים נוספים

איפה פעלנו

המכון הישראלי לתכנון כלכלי הוקם במטרה לזהות ולחקור בעיות מבניות וכשלים אשר משפיעים מהותית על תפקוד הכלכלה ולהציע פתרונות זמינים ומעשיים שיובילו לשינוי משמעותי לטווח ארוך

קרא/י עוד

מהישגי המכון

הועדה הבין-משרדית לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל
(ועדת צמח, 2015)

במסגרת כינון מתווה הגז, הגיש המכון הישראלי לתכנון כלכלי לועדת צמח עמדות מפורטות, מנומקות ומבוססות מחקר. המכון התנגד למתווה הגז ואף לקח חלק בהליכים לביטולו וצמצומו של המתווה בכנס ובבג"צ.

הועדה לשינוי כלכלי חברתי
(ועדת טרכטנברג, 2011)

המכון הישראלי לתכנון כלכלי לקח חלק פעיל בצוות יוקר המחיה שהתכנס במסגרת הועדה ואף נטל חלק מהותי בגיבוש המלצות הועדה בתחומי התחרות והרגולציה.

הקמת מנהלת תחליפי הנפט במשרד ראש הממשלה
(הקמת מנהלת תחליפי הנפט, 2010)

בעקבות תגליות הגז הטבעי המכון לתכנון כלכלי יזם וקידם את הקמתה של מנהלת תחליפי הנפט במשרד ראש הממשלה, במטרה להמריץ ולהניע את מהלך המעבר לתחליפי דלקים, הן מטעמים כלכליים והן מטעמים לאומיים.

הועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג, 2011)

המכון הישראלי לתכנון כלכלי לקח חלק פעיל בצוות יוקר המחיה שהתכנס במסגרת הועדה ואף נטל חלק מהותי בגיבוש המלצות הועדה בתחומי התחרות והרגולציה.

הקמת מנהלת תחליפי הנפט במשרד ראש הממשלה (הקמת מנהלת תחליפי הנפט,2015)

בעקבות תגליות הגז הטבעי המכון לתכנון כלכלי יזם וקידם את הקמתה של מנהלת תחליפי הנפט במשרד ראש הממשלה, במטרה להמריץ ולהניע את מהלך המעבר לתחליפי דלקים, הן מטעמים כלכליים והן מטעמים לאומיים.