יואב סיבור

עמית מחקר

בוגר תואר ראשון בתוכנית פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה) באוניברסיטה העברית בירושלים, ולומד כיום לתואר שני בכלכלה במסלול המחקרי באוניברסיטת תל אביב.

לפני הצטרפותו למכון, יואב עבד בחטיבת השווקים בבנק ישראל בתפקיד בקרה על השקעות המט"ח המתבצעות בחטיבה.