מדד התחרותיות של ישראל

פרויקט בעבודה
2018

מדד התחרותיות הינו פרוייקט מוביל של המכון - מדד מרובה משתנים באמצעותו אפשר למדוד בכלים כמותניים את השינוי בכלכלת ישראל במגוון תחומים לאורך שנים. המדד מחולק לתשעה נושאי-על - מוסדות, תשתיות, סביבה מאקרו-כלכלית, הון אנושי, סביבה עסקית, מסחר בין-לאומי, טכנולוגיה וחדשנות, שוק העבודה ואי-שוויון. מדד התחרותיות מכיל 157 משתנים, בהם אנו משווים את המצב של ישראל ביחס לעצמה לאורך זמן. המדד נועד לאפשר לציבור ולמקבלי החלטות לבחון את כלכלת ישראל בכלים כמותיים ברורים ואובייקטיביים - ולהציב יעדים מדידים להצלחה כלכלית.

השורה התחתונה

מוטיבציה ואימפקט