מדד התחרותיות של ישראל

פרויקט בעבודה
2018

החל משנת 2009 עוסק המכון בחקר מידת התחרותיות של כלכלת ישראל ביחס למדינות העולם, מזהה חסמים לתחרות, מתריע על נקודות תורפה ומציע פתרונות יישומיים ודרכי פעולה אפשריות. בימים אלו פועל המכון למיסוד הידע והמומחיות שצבר בתחום ולהשיק מדד תחרותיות חדש, להלן – "מדד התחרותיות של ישראל". מדד זה הנו פיתוח פנים-מדינתי ייחודי לישראל שיאפשר ניתוחים מתקדמים לטובת אמידת מידת התחרותיות של המשק הישראלי ביחס לעולם, וביחס לעצמו במהלך הזמן.

השורה התחתונה

מוטיבציה ואימפקט