השפעות פיקוח מחירים

השפעות פיקוח מחירים

2020
2020

ההצדקה למעורבות ממשלתית בקביעת מחירים היא היעדר תחרות מחירים אפקטיבית בשל ריכוזיות וחסמי כניסה גבוהים, שגורמים לעליית המחיר לצרכנים ולפגיעה ברווחה החברתית הכוללת. חסמי כניסה המונעים מפירמות חדשות להיכנס לשוק לרוב יובילו לכוח שוק עודף ולמחיר גבוה מסיבה פשוטה: חברה היודעת שצרכן לא יכול להשיג מוצר ממתחרה, יכולה להפעיל על צרכן זה כוח שוק, ולרוב הדבר יבוא לביטוי במחיר גבוה. באופן דומה, אישור ליבוא בלעדי של מותגים מובילים מגדיל משמעותית את כוחו של היבואן ומאפשר לו לגבות מחיר גבוה יותר על מוצריו. במצב זה, פיקוח מחירים הוא התערבות רגולטורית ישירה שמטרתה לתקן ליקוי זה ולקבוע מחיר נכון. אולם, ל"תיקון" זה הצלחה חלקית ביותר ואף תופעות לוואי מזיקות. כך, בישראל רשימת המוצרים היקרים ביותר (בהשוואה לחו"ל) מובלת על ידי מוצרים מפוקחי מחיר (כמו חלב וביצים). קיימות עדויות לכך שפיקוח מחירים ואף המלצת מחיר שאינה מחייבת על-פי חוק, מקלים על פירמות לתאם ביניהן מחירים בשל היותם נקודות ייחוס (Focal Point). התופעה אינה ייחודית לתחום המזון. במחקר הנוכחי המכון שם לו למטרה לבחון האם החלת מחיר מקסימום בשוק המזון הקלה על קמעונאים לתאם מחירים ובכך למעשה הובילה להתייקרות. במסגרת המחקר, נבקש לכמת את התופעה ולהצביע על גובה הנזק הכלכלי לצרכן הישראלי.

ההצדקה למעורבות ממשלתית בקביעת מחירים היא היעדר תחרות מחירים אפקטיבית בשל ריכוזיות וחסמי כניסה גבוהים, שגורמים לעליית המחיר לצרכנים ולפגיעה ברווחה החברתית הכוללת. חסמי כניסה המונעים מפירמות חדשות להיכנס לשוק לרוב יובילו לכוח שוק עודף ולמחיר גבוה מסיבה פשוטה: חברה היודעת שצרכן לא יכול להשיג מוצר ממתחרה, יכולה להפעיל על צרכן זה כוח שוק, ולרוב הדבר יבוא לביטוי במחיר גבוה. באופן דומה, אישור ליבוא בלעדי של מותגים מובילים מגדיל משמעותית את כוחו של היבואן ומאפשר לו לגבות מחיר גבוה יותר על מוצריו. במצב זה, פיקוח מחירים הוא התערבות רגולטורית ישירה שמטרתה לתקן ליקוי זה ולקבוע מחיר נכון. אולם, ל"תיקון" זה הצלחה חלקית ביותר ואף תופעות לוואי מזיקות. כך, בישראל רשימת המוצרים היקרים ביותר (בהשוואה לחו"ל) מובלת על ידי מוצרים מפוקחי מחיר (כמו חלב וביצים). קיימות עדויות לכך שפיקוח מחירים ואף המלצת מחיר שאינה מחייבת על-פי חוק, מקלים על פירמות לתאם ביניהן מחירים בשל היותם נקודות ייחוס (Focal Point). התופעה אינה ייחודית לתחום המזון. במחקר הנוכחי המכון שם לו למטרה לבחון האם החלת מחיר מקסימום בשוק המזון הקלה על קמעונאים לתאם מחירים ובכך למעשה הובילה להתייקרות. במסגרת המחקר, נבקש לכמת את התופעה ולהצביע על גובה הנזק הכלכלי לצרכן הישראלי.

מן התקשורת

מסמכים מצורפים