היצע הקרקעות והשפעותיו על שוק הדיור

2008

בחינת אובדן הרווחה הכלכלית כתוצאה ממדיניות שיווק קרקעות למגורים בישראל בשנים 1990-2007

השורה התחתונה

מוטיבציה ואימפקט