עמדת המכון בנושא מדיניות וטיוב הרגולציה בישראל

עמדת המכון בנושא מדיניות וטיוב הרגולציה בישראל

5.5.2021
5.5.2021

עמדת המכון בנושא טיוב מדיניות הרגולציה והפחתת נטל רגולטורי עודף שהוגשה במענה ל"קול קורא" שפרסמו משרד האוצר, משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים. לעמדה צורפה כנספח תמצית מהמחקר שמתנהל במכון בנושא חסמים לתחרות ולחדשנות בעסקים קטנים ובינוניים.

עמדת המכון בנושא טיוב מדיניות הרגולציה והפחתת נטל רגולטורי עודף שהוגשה במענה ל"קול קורא" שפרסמו משרד האוצר, משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים. לעמדה צורפה כנספח תמצית מהמחקר שמתנהל במכון בנושא חסמים לתחרות ולחדשנות בעסקים קטנים ובינוניים.

השורה התחתונה

מוטיבציה ואימפקט