המכון הישראלי לתכנון כלכלי הנו עמותה, ללא מטרות רווח, הפועלת לעיצובה של כלכלת ישראל ככלכלה חופשית, תחרותית ונטולת חסמים, המעודדת יזמות, חדשנות וצמיחה. בכלכלה כזו, תפקיד הממשלה מתמקד בשלושה מנדטים מרכזיים: יצירת תשתיות לחדשנות ופיתוח מנועי צמיחה במשק, מזעור הפערים בגישה להשכלה ולהזדמנויות עסקיות וטיפול בכשלי השוק המאיימים לפגוע בגישה להזדמנויות, לשווקים ולתשתיות המשק.

הכלכלה הישראלית כיום אינה כזו: המשק עתיר מונופולים (מעל 65 החולשים על יותר מ-100 שווקים ותחומי פעילות) ומוקדי כוח. גורמים אלה פוגעים בפועל בפוטנציאל הצמיחה והיזמות במשק ובכניסת עסקים חדשים, בייחוד עסקים קטנים ובינוניים. למטרה זו הם מסתייעים לא אחת בביורוקרטיה עודפת ובצווים ממשלתיים היסטוריים ועדכניים, כמו גם בחוקים מיושנים הפועלים לטובתם. בתנאים כאלה, ברור כי המשק הישראלי מאופיין ביוקר מחיה הולך וגואה, שוק הון לא תחרותי, שחיתות חוצת מגזרים וועדי עובדים המסוגלים להשבית את שערי המשק בפני ייצוא וייבוא. מעל כל אלו מתקיימת משילות חלשה של משרדי הממשלה ופיקוח מזערי של הכנסת, המשמרים את המצב הקיים ואינם מאפשרים את מיצוי הפוטנציאל המשקי.

המכון פועל לזיהוי הבעיות המבניות הניצבות בדרכה של כלכלת ישראל בהפיכתה למשק חופשי, תחרותי ופתוח. אנו מזהים את אותם "חורים שחורים" המסכלים צמיחה כלכלית וחופש עסקי ופועלים להצעת פתרונות מעשיים למיגור או צמצום שלהם.

במקביל אנו מעודדים את מוסדות המדינה לפעול ל"הגדלת העוגה": יצירת התשתיות, זיהוי והאצת מנועי הצמיחה ומתן הוודאות והסיוע הנדרשים עבורם.

נוסף על כך, פועל המכון לשינוי תרבות העשייה העסקית הרווחת במגזרים מסוימים של המשק. אנו פועלים לזיהוי והדברה של מגנוני עיוות הקצאת מקורות, פרוטקציוניזם ונפוטיזם.

אנו מקדמים איתור שיטתי של הכשלים בשלושת גורמי הייצור עליהם מושתתת כל כלכלה - קרקע, הון ועבודה. מתברר כי בישראל כל אחד מגורמי הייצור היסודיים האלו נגוע בבעיות מבניות קשות: מונופולים, כוח עודף, שחיתות וריכוזיות. המכון עמד על בעיות אלה בהקשרים שונים והציע פתרונות מעשיים לכל אחת מהן.

בפעילותנו, ארבעה ערכים מרכזיים מתווים לנו את הדרך:

פעילות רב ערוצית

אנו מאמינים כי יצירת מתווה כלכלי חדש כרוך בשינוי ה'קוד הגנטי' של התרבות הכלכלית בישראל. לשם כך, אנו פועלים בשלושה ערוצים שונים: יצירת תשתית מחקרית איתנה כבסיס לפעילות, שיתוף פעולה עם גופים אזרחיים ומחקריים והעלאת הדברים לסדר היום באמצעות יצירת דיון ציבורי והצפתם בפני מקבלי ההחלטות ונבחרי הציבור מכל רחבי הקשת הפוליטית.

ניקיון דעת

המכון נטול כל זיקה פוליטית או סקטוריאלית. אנו מחוייבים לזיהוי ולניתוח מקצועי ושיטתי של הסוגיות, להצעת פתרונות מעשיים ולשקיפות: נושאי המחקר של המכון, תוכן מחקריו וממצאיו פתוחים. המכון עצמו פתוח לביקורת ומאמין בביקורת בונה, ממוקדת, נטולת האשמות ובשיח בונה עם הציבור ועם מקבלי החלטות.

"שיטת הברגים"

בראש מעייניו של המכון עומדת הגברת התחרותיות במשק הישראלי והחדרת עיקרון התחרות בנדבכי היסוד של המשק. משימה גדולה למכון קטן. דבר זה מחייב את הצוות המצומצם שלנו לבחור את תחומי העיסוק בקפידה על ידי זיהוי הכשלים ופוטנציאל הצמיחה הקיים בהסרתם, תוך בחינת התועלת הכוללת של המשק מהמהלך.

מניעים לשינוי

המכון  הוקם במטרה לחקור בעיות מבניות המשפיעות מהותית על תפקוד הכלכלה ולהציע פתרונות מעשיים וזמינים שיובילו לשינוי משמעותי לטווח ארוך. מטרה זו באה לידי ביטוי בכל פעולות המכון: החל מבחירת תחומי המחקר, דרך תכנון המתודה היישומית ועד לעיבוד הממצאים ולניסוח ההמלצות. אנו שואפים לשאול את השאלות הנכונות על מנת לתת פתרונות מעשיים וללוות את יישומם.