מאבק בשחיתות ברשויות המקומיות

2017-2018

בתחילת 2017 החל המכון לעסוק בשחיתות הציבורית כתופעה המקעקעת את אמון הציבור במוסדות השלטון, פוגעת בצורה קשה ב"כללי המשחק" (שלטון החוק) ומעוותת את הקצאת המשאבים במשק. מחקר זה הוא פרויקט משותף עם ד"ר דורון נבות ומתקיים בסיוע גורמים נוספים, כגון התנועה לאיכות השלטון ושקיפות בינלאומית. הפרויקט עוסק בשחיתות בשלטון המקומי, בדגש על עיריות, ונעשה מנקודת מבט יישומית במטרה להציע המלצות חקיקה מבוססות אמפירית, דבר שטרם נעשה בתחום זה בישראל. המחקר יתבסס על ניתוח של מקרי בוחן (Case Studies) אשר יידונו וייבחנו בשלוש רמות: כלכלית, משפטית וארגונית.

השורה התחתונה

מוטיבציה ואימפקט

מן התקשורת

מסמכים מצורפים