מאבק בשחיתות בשלטון המקומי

פרויקט בעבודה
2017

בסוף שנת 2016 החל המכון לעסוק בשחיתות הציבורית כתופעה המקעקעת את אמון הציבור במוסדות השלטון, פוגעת בצורה קשה ב"כללי המשחק" (שלטון החוק) ומעוותת את הקצאת המשאבים במשק. מחקר זה הוא פרויקט משותף עם ד"ר דורון נבות ומתקיים בסיוע גורמים נוספים, כגון התנועה לאיכות השלטון ושקיפות בינלאומית. המחקר עוסק במנהל לא תקין בשלטון המקומי מנקודת מבט יישומית, במטרה להציע המלצות חקיקה מבוססות אמפירית, דבר שטרם נעשה בתחום זה בישראל. המחקר יתבסס על ניתוח של מקרי בוחן (Case Studies) אשר יידונו וייבחנו בשלוש רמות: כלכלית, משפטית וארגונית.

השורה התחתונה

מוטיבציה ואימפקט