השקת מדד השקיפות באתרי תאגידים

לו"ז הכנס

אתגרים והתמודדות עם שחיתות בשלטון המקומי

לו"ז הכנס

כנס הרגולציה השנתי של עמותת צדק פיננסי - גם אנחנו נהיה שם

להרשמה: