כנס אסטרטגי: יחסי ישראל- ארה"ב, מגמות וכיוונים

כנס אסטרטגי: יחסי ישראל- ארה"ב, מגמות וכיוונים

המכון הישראלי לתכנון כלכלי, בשיתוף גופים נוספים, יזם כנס שדן בשחיקה המדאיגה בתמיכתה של ארה"ב בישראל. נשיא המדינה בירך על האירוע והסביר את חשיבותו, ואישים רבים אחרים נטלו בו חלק. כידוע, אבן יסוד מרכזית באסטרטגיית הביטחון הלאומי של ישראל, היא התמיכה הדיפלומטית, הצבאית והכלכלית החזקה והמתמשכת של ארצות הברית. מגמות ארוכות טווח בחברה, בממשל, בתקשורת ובחינוך האמריקאיים מואצות בשנים האחרונות, ומאיימות על תמיכה ארוכת שנים זו. תהליכים אלה קשורים לתמורות דמוגרפיות וחברתיות עמוקות שעוברת ארה"ב, ואויביה של ישראל מנצלים זאת לפעולה מרוכזת בישראל. שחיקת התמיכה האמריקאית בישראל עלולה להוות פגיעה חמורה בחוסנה הלאומי והכלכלי של מדינת ישראל. הנרטיב לפיו "לא כדאי לי לעשות עסקים בישראל או עם חברות ישראליות כי זה יפגע בדרוג ה-ESG (Environmental, Social, and Governance) של החברה" מתחיל לחלחל לתוך עולם העסקים האמריקאי והגלובלי. שלוש המסקנות העיקריות של הכנס: (1) אנו בנקודת זמן קריטית להשפעה בטרם יהיה מאוחר מידי; (2) האתגרים מצטברים לכלל תמונה מטרידה ביותר; ו- (3) אנו צריכים להעלות מיידית את המודעות לאתגר בישראל. לדברי הנשיא והרצאות הכנס לחץ כאן