חזון המכון

המכון הישראלי לתכנון כלכלי פועל לעיצובה של כלכלת ישראל ככלכלה תחרותית,חופשית, ונטולת חסמים, המעודדת יזמות, חדשנות וצמיחה.

המכון הוקם בשנת 2006 במטרה לזהות ולחקור בעיות מבניות וכשלים אשר משפיעים מהותית על תפקוד הכלכלה ולהציע פתרונות זמינים ומעשיים שיובילו לשינוי משמעותי לטווח ארוך. מטרה זו באה לידי ביטוי בכל פעולות המכון, החל מבחירת תחומי המחקר, דרך תכנון המתודה היישומית ועד לעיבוד הממצאים ולניסוח ההמלצות.

בכלכלה חופשית, תפקיד הממשלה מתמקד בארבעה אפיקים מרכזיים: יצירת ודאות עסקית, טיפול בכשלי שוק, הקמת תשתיות חזקות לחדשנות וסיוע בקידום ופיתוח מנועיצמיחה ותחרות במשק.

מזה שנים רבות, המשק הישראלי עתיר מונופולים ומוקדי כוח. גורמי כוח אלה פוגעים בציבור ביוקר מחיה גבוה, בפוטנציאל הצמיחה והיזמות במשקו בכניסת עסקים חדשים, ובפרט עסקים קטנים ובינוניים. למטרה זו הם מסתייעים לא אחת ברגולציה עודפת, כמו גם בחוקים מיושנים הפועלים לטובתם. בהינתן סביבה זו, ברור כי המשק הישראלי מאופיין ביוקר מחיה הולך וגואה, שוק הון לא תחרותי, שחיתות חוצת מגזרים וועדי עובדים המסוגלים להשבית את שערי המשק בפני ייצוא וייבוא. משילות חלשה של משרדי הממשלה ופיקוח מזערי של הכנסת, משמרים מצב זה ואינם מאפשרים מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של המשק.

אנו מאמינים ביצירת מתווה כלכלי המבוסס על שקיפות, תחרות ונחישות בטיפול בכשלי השוק. מתווה זה כרוך בשינוי ה'קוד הגנטי' של התרבות הכלכלית בישראל. לשם כך, אנו פועלים לשינוי התרבות העסקית הרווחת במגזרים מסוימים של המשק ולזיהוי וחשיפה של מגנוני עיוות הקצאת מקורות, פרוטקציוניזם ונפוטיזם. במקביל, אנו מעודדים את מוסדות המדינה לפעול ל"הגדלת העוגה": יצירת התשתיות, זיהוי והאצת מנועי הצמיחה ומתן הוודאות והסיוע הנדרשים עבורם.

לקידום החזון שלנו, אנו פועלים בערוצים שונים – יצירת תשתית מחקרית איתנה כבסיס לפעילות, שיתוף פעולה עם גופים אזרחיים ומחקריים והעלאת הדברים לסדרהיום באמצעות יצירת דיון ציבורי והצפתם בפני מקבלי ההחלטות ונבחרי ציבור מכל הקשת הפוליטית.

צוות המכון