סוג תוכן
תחומי עיסוק
תאריך פרסום
חיפוש לפי

מדיניות ואסטרטגיה כלכלית

על אף הפוטנציאל הרב הגלום בה, צמיחת כלכלת ישראל חסומה בשל שורה של בעיות חמורות, ביניהן ריכוזיות והעדר תחרות בענפים רבים, ביורוקרטיה עודפת בתהליכי פתיחת עסקים ועודף רגולציה. ניתן לומר כי המשק הישראלי החל את דרכו עם רגולציה ענפית, כאשר לכל משרד ממשלתי ניתנה יכולת לכוון ולהתערב בשוק עליו ״הופקד״. מנטליות זו הביאה ליתר מעורבות ממשלתית ולתרבות שבה לעתים קרובות העסקים עצמם מבקשים התערבות כזו, פעמים רבות לצרכים לא לגיטימיים.

למרבה הצער, חרף התהליכים שעברה ישראל בשנות ה-90 למעבר מרגולציה ענפית לרגולציה כללית ועצמאית, לא בוטלו מערכי הרגולציה המשרדיים - ואלה התפתחו במקרים רבים לביורוקרטיה עודפת המקשה על צמיחה ותחרות. בעיות אלו מציבות חסמים גבוהים לצמיחה והתרחבות המשק, מעמיקות את הפערים הקיימים ומעודדות את האמרת יוקר המחיה. חמור מכך, הן חונקות את פוטנציאל היזמות של המשק ולא מאפשרות צמיחה ושגשוג של עסקים קטנים ובינוניים, המהווים מקור צמיחה משמעותי בכל כלכלה.

קרא/י עוד

פרסומים בתחום

לכל המסמכים