תחליפי נפט

תחליפי נפט

2011
2011

החל משנת 2009 פועל המכון לכך שישראל תהפוך למוקד ידע וטנולוגיה בתחום תחליפי הנפט בעולם. בינואר 2011, הניבו מאמצי המכון פירות מעשיים כאשר ממשלת ישראל קיבלה החלטה בדבר הקמת "פרויקט לאומי להקטנת התלות העולמית בנפט". בכדי לתמוך בתחום ולקדם את הנושא, יצר המכון מאגר נתונים אודות חברות וטכנולוגיות תחליפי הנפט. ב-2011 שימש בסיס הנתונים של המכון מקור מידע מרכזי בכל הנוגע לחברות תחליפי הנפט בישראל.

החל משנת 2009 פועל המכון לכך שישראל תהפוך למוקד ידע וטנולוגיה בתחום תחליפי הנפט בעולם. בינואר 2011, הניבו מאמצי המכון פירות מעשיים כאשר ממשלת ישראל קיבלה החלטה בדבר הקמת "פרויקט לאומי להקטנת התלות העולמית בנפט". בכדי לתמוך בתחום ולקדם את הנושא, יצר המכון מאגר נתונים אודות חברות וטכנולוגיות תחליפי הנפט. ב-2011 שימש בסיס הנתונים של המכון מקור מידע מרכזי בכל הנוגע לחברות תחליפי הנפט בישראל.