עסקים קטנים ובינוניים בישראל

עסקים קטנים ובינוניים בישראל

2023-2020
2023-2020

למגזר העסקים הקטנים והבינוניים חשיבות רבה לכלכלת ישראל. למרות שהוא מהווה רק כ-15% מכמות העסקים, הוא מעסיק כ-40% מהעובדים ואחראי ל-34% מהתוצר. עם זאת, הפריון במגזר זה נמוך יחסית לעסקים בקבוצות גודל אחרות, והפער הזה גבוה בישראל ביחס לעולם. . במחקר זה, שנערך בשיתוף קרן "דרומה צפונה", נבחנו החסמים לצמיחה, תחרותיות וחדשנות העומדים בפני העסקים הקטנים והבינוניים. כמו כן נבחן מבחר כלי הסיוע הקיימים בישראל ומידת התאמתם לצרכי העסקים, וכן נערכה בחינה משלימה של כלי הסיוע לעסקים הנהוגים בעולם, דוגמת ואוצ'רים, one stop shop וקרנות סיוע פרטיות. על סמך הממצאים העולים מדברי הנחקרים, ניתנו הצעות פרקטיות לפתרון החסמים ולקידום חדשנות ותחרותיות במגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.

למגזר העסקים הקטנים והבינוניים חשיבות רבה לכלכלת ישראל. למרות שהוא מהווה רק כ-15% מכמות העסקים, הוא מעסיק כ-40% מהעובדים ואחראי ל-34% מהתוצר. עם זאת, הפריון במגזר זה נמוך יחסית לעסקים בקבוצות גודל אחרות, והפער הזה גבוה בישראל ביחס לעולם. . במחקר זה, שנערך בשיתוף קרן "דרומה צפונה", נבחנו החסמים לצמיחה, תחרותיות וחדשנות העומדים בפני העסקים הקטנים והבינוניים. כמו כן נבחן מבחר כלי הסיוע הקיימים בישראל ומידת התאמתם לצרכי העסקים, וכן נערכה בחינה משלימה של כלי הסיוע לעסקים הנהוגים בעולם, דוגמת ואוצ'רים, one stop shop וקרנות סיוע פרטיות. על סמך הממצאים העולים מדברי הנחקרים, ניתנו הצעות פרקטיות לפתרון החסמים ולקידום חדשנות ותחרותיות במגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.