סבסוד תעסוקה בזמן משבר

סבסוד תעסוקה בזמן משבר

פרויקט בעבודה
2024
2024

בשנה האחרונה הכין המכון, בהובלתו של בר נדל, עבודה משותפת עם משרד הכלכלה בחסות ארגון ה"ג'וינט" בנושא של מודל התעסוקה הרצוי והנכון לזמני משבר. במסגרת המחקר התבקש המכון לאמוד את העלות-תועלת של מודל תעסוקה גמישה מול מודל ה"חלת המלא" שהונהג בישראל בעבר, למשל בתקופת הקורונה. זאת לגבי משברים מסוגים שונים (בטחוני, פנדמי וכלכלי). המכון ניתח את ההשפעה של מנגנון סבסוד תעסוקה בזמן משבר על הוצאות הממשלה. הניתוח מוצא שאילו מנגנון כזה היה קיים במהלך המשברים האחרונים שפקדו את ישראל (משברים ביטחוניים, כלכליים ופנדמיים) העלות התקציבית למדינה הייתה מצטמצמת באופן משמעותי. גם עבור משברים עתידיים החישובים מצביעים על כך שמודל תעסוקה גמישה יצמצם את הוצאות הממשלה בזמן משבר.

בשנה האחרונה הכין המכון, בהובלתו של בר נדל, עבודה משותפת עם משרד הכלכלה בחסות ארגון ה"ג'וינט" בנושא של מודל התעסוקה הרצוי והנכון לזמני משבר. במסגרת המחקר התבקש המכון לאמוד את העלות-תועלת של מודל תעסוקה גמישה מול מודל ה"חלת המלא" שהונהג בישראל בעבר, למשל בתקופת הקורונה. זאת לגבי משברים מסוגים שונים (בטחוני, פנדמי וכלכלי). המכון ניתח את ההשפעה של מנגנון סבסוד תעסוקה בזמן משבר על הוצאות הממשלה. הניתוח מוצא שאילו מנגנון כזה היה קיים במהלך המשברים האחרונים שפקדו את ישראל (משברים ביטחוניים, כלכליים ופנדמיים) העלות התקציבית למדינה הייתה מצטמצמת באופן משמעותי. גם עבור משברים עתידיים החישובים מצביעים על כך שמודל תעסוקה גמישה יצמצם את הוצאות הממשלה בזמן משבר.