סיבות לסגירת עסקים קטנים ובינוניים בישראל

סיבות לסגירת עסקים קטנים ובינוניים בישראל

פרויקט בעבודה
2024-2023
2024-2023

סקטור העסקים הקטנים והבינוניים (5-99 עובדים) הוא בעל חשיבות רבה לצמיחת המשק ולתעסוקה. סקטור זה מעסיק כ-37% מהעובדים במשק ואחראי על כ-35% מהתוצר. עם זאת, עסקים קטנים מתקשים להתחרות בעסקים הגדולים. עסקים אלה נתקלים בחסמים ייחודיים לגודלם, תוכניות הסיוע הממשלתיות הקיימות אינן מותאמות דיין לאתגרים העומדים לפניהם, ומהנתונים עולה כי עשרות אלפי עסקים קטנים ובינוניים נסגרים מדי שנה. מטרת המחקר היא לעקוב אחר הסיבות לכושר תחרותי ירוד בקרב עסקים אלה ולהתחקות אחר הגורמים לסגירתם. תופעה זו נחקרה רבות בעולם, אך טרם נערך מחקר רחב המבוסס על נתונים גולמיים המנתח את הסיבות לסגירת עסקים אלה בישראל.

סקטור העסקים הקטנים והבינוניים (5-99 עובדים) הוא בעל חשיבות רבה לצמיחת המשק ולתעסוקה. סקטור זה מעסיק כ-37% מהעובדים במשק ואחראי על כ-35% מהתוצר. עם זאת, עסקים קטנים מתקשים להתחרות בעסקים הגדולים. עסקים אלה נתקלים בחסמים ייחודיים לגודלם, תוכניות הסיוע הממשלתיות הקיימות אינן מותאמות דיין לאתגרים העומדים לפניהם, ומהנתונים עולה כי עשרות אלפי עסקים קטנים ובינוניים נסגרים מדי שנה. מטרת המחקר היא לעקוב אחר הסיבות לכושר תחרותי ירוד בקרב עסקים אלה ולהתחקות אחר הגורמים לסגירתם. תופעה זו נחקרה רבות בעולם, אך טרם נערך מחקר רחב המבוסס על נתונים גולמיים המנתח את הסיבות לסגירת עסקים אלה בישראל.

מן התקשורת

מסמכים מצורפים