השכלה גבוהה כמנוע לצמיחה

השכלה גבוהה כמנוע לצמיחה

שינוי מבני מוצע לחיזוק ההשכלה הגבוהה בישראל
2009
2009

אחד מיתרונותיה הבולטים של מדינת ישראל היה ועודנו המשאב האנושי האיכותי שמרכיב אותה. על כן, חיזוק מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל הוא לא פחות ממשימת יסוד בניין לכלכלת ישראל. מערכת ההשכלה האוניברסיטאית בישראל תלויה בעיקר במימון ממשלתי, הן למחקר והן להוראה. נכון לשנת 2009, הווה המימון הממשלתי כ-65% מכלל תקציבי האוניברסיטאות. כפועל יוצא ממדיניות זו, מערכת ההשכלה הגבוהה נמצאת במאבק מתמשך על מקורות מימון מתוך התקציב הלאומי. על בסיס מחקר תשתית שערך המכון יחד עם חברת מודלים כלכליים בע"מ, הוצע השינוי המבני הבא: חיוב המדינה במתן תמורה הולמת לצעירים המשרתים את המדינה במסגרת שירות החובה בצה"ל או במסגרות של שירות לאומי, כאשר צבר התמורה המתקבלת לאורך שנות שירות החובה תאפשר לכל צעיר המסיים את חובתו למדינה לשלם שכר לימוד ריאלי למוסד השכלה גבוהה לבחירתו. במקביל, מוצעת העלאה של שכר הלימוד והעברת התמיכה הממשלתית מהוראה למחקר. בידי הממשלה תוותר האפשרות להתערב בסבסוד שכר הלימוד במקרים של צרכים לאומיים. בהמשך לשינוי המבני המוצע, חקר המכון את תנועת הסטודנטים הזרים לישראל והציע תכנית לפיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה כמוקד משיכה לסטודנטים מרחבי העולם.

אחד מיתרונותיה הבולטים של מדינת ישראל היה ועודנו המשאב האנושי האיכותי שמרכיב אותה. על כן, חיזוק מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל הוא לא פחות ממשימת יסוד בניין לכלכלת ישראל. מערכת ההשכלה האוניברסיטאית בישראל תלויה בעיקר במימון ממשלתי, הן למחקר והן להוראה. נכון לשנת 2009, הווה המימון הממשלתי כ-65% מכלל תקציבי האוניברסיטאות. כפועל יוצא ממדיניות זו, מערכת ההשכלה הגבוהה נמצאת במאבק מתמשך על מקורות מימון מתוך התקציב הלאומי. על בסיס מחקר תשתית שערך המכון יחד עם חברת מודלים כלכליים בע"מ, הוצע השינוי המבני הבא: חיוב המדינה במתן תמורה הולמת לצעירים המשרתים את המדינה במסגרת שירות החובה בצה"ל או במסגרות של שירות לאומי, כאשר צבר התמורה המתקבלת לאורך שנות שירות החובה תאפשר לכל צעיר המסיים את חובתו למדינה לשלם שכר לימוד ריאלי למוסד השכלה גבוהה לבחירתו. במקביל, מוצעת העלאה של שכר הלימוד והעברת התמיכה הממשלתית מהוראה למחקר. בידי הממשלה תוותר האפשרות להתערב בסבסוד שכר הלימוד במקרים של צרכים לאומיים. בהמשך לשינוי המבני המוצע, חקר המכון את תנועת הסטודנטים הזרים לישראל והציע תכנית לפיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה כמוקד משיכה לסטודנטים מרחבי העולם.