הגז הטבעי במשק הישראלי

2013

ניתוח מקיף של הסוגיה תוך בחינת מקורות ושימושים מזווית כלכלית, משמעויות כספיות עבור המשק הישראלי והתייחסות למסקנות ועדת צמח.

השורה התחתונה

מוטיבציה ואימפקט