הגז הטבעי במשק הישראלי

הגז הטבעי במשק הישראלי

2013
2013

ניתוח מקיף של הסוגיה תוך בחינת מקורות ושימושים מזווית כלכלית, משמעויות כספיות עבור המשק הישראלי והתייחסות למסקנות ועדת צמח.

ניתוח מקיף של הסוגיה תוך בחינת מקורות ושימושים מזווית כלכלית, משמעויות כספיות עבור המשק הישראלי והתייחסות למסקנות ועדת צמח.