מפת התחרותיות בענף הקמעונאות

מפת התחרותיות בענף הקמעונאות

2021
2021

רבות נאמר והוצג על יוקר המחיה בישראל, בפרט בתחום המזון. מחקרים של רשויות רגולטוריות, ועדות ציבוריות ומחלקת המחקר והמידע של הכנסת הציגו מעת לעת תמונה שבמהותה היא אחידה והומוגנית: מוצרי המזון בישראל יקרים בפער ניכר ממחירי מוצרי המזון במדינות המפותחות (ההשוואה המקובלת היא ל-OECD ול-(EU. המפה מהווה חלק מתוך פרויקט ארוך טווח שנערך במכון, אשר מטרתו לנתח את השפעת התחרותיות במקטע הקמעונאי על מחירי המזון ברמה האזורית תוך התייחסות למאפיינים סוציו-אקונומיים. ** המפה הוכנה על ידי החוקר דוד הרר במכון הישראלי לתכנון כלכלי. הפנייה לנתונים העולים ממפת התחרות תעשה תוך מתן קרדיט למכון באופן הבא - "הנתונים נלקחו ממפת התחרותיות בענף הקמעונאות של המכון הישראלי לתכנון כלכלי".

רבות נאמר והוצג על יוקר המחיה בישראל, בפרט בתחום המזון. מחקרים של רשויות רגולטוריות, ועדות ציבוריות ומחלקת המחקר והמידע של הכנסת הציגו מעת לעת תמונה שבמהותה היא אחידה והומוגנית: מוצרי המזון בישראל יקרים בפער ניכר ממחירי מוצרי המזון במדינות המפותחות (ההשוואה המקובלת היא ל-OECD ול-(EU. המפה מהווה חלק מתוך פרויקט ארוך טווח שנערך במכון, אשר מטרתו לנתח את השפעת התחרותיות במקטע הקמעונאי על מחירי המזון ברמה האזורית תוך התייחסות למאפיינים סוציו-אקונומיים. ** המפה הוכנה על ידי החוקר דוד הרר במכון הישראלי לתכנון כלכלי. הפנייה לנתונים העולים ממפת התחרות תעשה תוך מתן קרדיט למכון באופן הבא - "הנתונים נלקחו ממפת התחרותיות בענף הקמעונאות של המכון הישראלי לתכנון כלכלי".

מן התקשורת

מסמכים מצורפים

מפת התחרות