תחרות בשווקים ריכוזיים: מבט על מחירי המזון והטואלטיקה בישראל

תחרות בשווקים ריכוזיים: מבט על מחירי המזון והטואלטיקה בישראל

2024
2024

במחקר זה נבחנות מגמות במחירים לצרכן ובריכוזיות השוק עבור מגוון מוצרי מזון וטואלטיקה בסיסיים המצויים בכל משק בית, המתאפיינים במספר קטן של יצרנים מקומיים ויבואנים וכן במחירים גבוהים לאורך זמן. בחינה מעמיקה שערך המכון המצליבה ריכוזיות ומחירים של ספקי המוצרים בשוק המזון והטואלטיקה, מעלה ממצאים מעניינים: 1. בעשור האחרון נתח השוק של המותגים המובילים בכל הענפים שנבדקו עלה על 50% ולרוב עלה על 80%, מה שמצביע על שווקים ריכוזיים במיוחד. 2. נראה כי השחקניות הגדולות בשוק כמעט ולא מתחרות באופן ישיר האחת בשנייה וכי תחרות המחירים ביניהן חלשה עד לא קיימת. במקומות המעטים בהם נכנסו מתחרים חדשים היו הורדות מחיר. 3. במקום שבו ספקי מוצרים גדולים יכולים להשתמש בכוח שוק לטובתן, בהעלאת מחיר - הן עושות זאת. מבני השווקים הריכוזיים שמצאנו תומכים בהתנהלות שממקסמת את רווחי החברות, אך פוגעת בכיסי הצרכנים.

במחקר זה נבחנות מגמות במחירים לצרכן ובריכוזיות השוק עבור מגוון מוצרי מזון וטואלטיקה בסיסיים המצויים בכל משק בית, המתאפיינים במספר קטן של יצרנים מקומיים ויבואנים וכן במחירים גבוהים לאורך זמן. בחינה מעמיקה שערך המכון המצליבה ריכוזיות ומחירים של ספקי המוצרים בשוק המזון והטואלטיקה, מעלה ממצאים מעניינים: 1. בעשור האחרון נתח השוק של המותגים המובילים בכל הענפים שנבדקו עלה על 50% ולרוב עלה על 80%, מה שמצביע על שווקים ריכוזיים במיוחד. 2. נראה כי השחקניות הגדולות בשוק כמעט ולא מתחרות באופן ישיר האחת בשנייה וכי תחרות המחירים ביניהן חלשה עד לא קיימת. במקומות המעטים בהם נכנסו מתחרים חדשים היו הורדות מחיר. 3. במקום שבו ספקי מוצרים גדולים יכולים להשתמש בכוח שוק לטובתן, בהעלאת מחיר - הן עושות זאת. מבני השווקים הריכוזיים שמצאנו תומכים בהתנהלות שממקסמת את רווחי החברות, אך פוגעת בכיסי הצרכנים.