יוקר המחיה בישראל

יוקר המחיה בישראל

פרויקט בעבודה
2024-2022
2024-2022

יוקר המחייה בישראל משפיע על איכות החיים של כלל אזרחי המדינה. עיון מעמיק בנושא מגלה כי מדובר בתופעה כלכלית מורכבת שמהווה אינטראקציה בין מספר מנגנונים, ועל מנת להבין אותה יש לרדת לשורשם של מנגנונים אלו. במחקר מוצג רקע היסטורי ותאורטי למושג "יוקר המחיה", המצב הנוכחי של יוקר המחייה בישראל בשנת 2022, והצעות מדיניות שונות על מנת להתמודד עם הגורמים שמשפיעים על יוקר המחייה. בנוסף, מצורפים מחקרים, פרויקטים וקטעי תקשורת שונים העוסקים בנושא במטרה לתת תמונה מלאה ככל הניתן על יוקר המחייה בישראל.

יוקר המחייה בישראל משפיע על איכות החיים של כלל אזרחי המדינה. עיון מעמיק בנושא מגלה כי מדובר בתופעה כלכלית מורכבת שמהווה אינטראקציה בין מספר מנגנונים, ועל מנת להבין אותה יש לרדת לשורשם של מנגנונים אלו. במחקר מוצג רקע היסטורי ותאורטי למושג "יוקר המחיה", המצב הנוכחי של יוקר המחייה בישראל בשנת 2022, והצעות מדיניות שונות על מנת להתמודד עם הגורמים שמשפיעים על יוקר המחייה. בנוסף, מצורפים מחקרים, פרויקטים וקטעי תקשורת שונים העוסקים בנושא במטרה לתת תמונה מלאה ככל הניתן על יוקר המחייה בישראל.