כוחם של ועדי העובדים בסקטור הציבורי

כוחם של ועדי העובדים בסקטור הציבורי

2017-2020
2017-2020

מחקר זה עוסק במודל ההתאגדות בשוק העבודה הישראלי ובתפקידם של ועדי העובדים בגופים ציבוריים המהווים מונופול בתחומם בכלכלת ישראל. כמקרה בוחן לסוגיה זו, המכון בחן את האופן בו עבודה מאורגנת בנמלי הים משפיעה על המציאות הכלכלית בישראל, הן על מידת התחרות הפנים-ישראלית והן כשחקנית בזירה הבינלאומית. במסגרת זו, המכון בחן את השפעת ועדי עובדים על הגמישות הניהולית בנמלי הים הציבוריים, על הפריון בנמלים ועל רמות השכר הנהוגות בחברות הנמל הממשלתיות בישראל. התוצאות מראות כי מודל התאגדות קשיח מביא לחוסר יעילות מוכח בחברות הממשלתיות, לשכר מופקע על ביצועים ירודים ולחוסר גמישות וכשלים ניהוליים.

מחקר זה עוסק במודל ההתאגדות בשוק העבודה הישראלי ובתפקידם של ועדי העובדים בגופים ציבוריים המהווים מונופול בתחומם בכלכלת ישראל. כמקרה בוחן לסוגיה זו, המכון בחן את האופן בו עבודה מאורגנת בנמלי הים משפיעה על המציאות הכלכלית בישראל, הן על מידת התחרות הפנים-ישראלית והן כשחקנית בזירה הבינלאומית. במסגרת זו, המכון בחן את השפעת ועדי עובדים על הגמישות הניהולית בנמלי הים הציבוריים, על הפריון בנמלים ועל רמות השכר הנהוגות בחברות הנמל הממשלתיות בישראל. התוצאות מראות כי מודל התאגדות קשיח מביא לחוסר יעילות מוכח בחברות הממשלתיות, לשכר מופקע על ביצועים ירודים ולחוסר גמישות וכשלים ניהוליים.