כוחם של ועדי העובדים בסקטור הציבורי

פרויקט בעבודה
2017-2018

מחקר זה עוסק במודל ההתאגדות בשוק העבודה הישראלי ובתפקידם של ועדי העובדים בכלכלת ישראל. במסגרת המחקר נבקש לבחון את פרודוקטיביות המגזר הציבורי ואת היכולת ליצור גמישות ניהולית לצד ביטחון תעסוקתי באופן שייעל את העבודה, יקטין עלויות לציבור ויצמצם חלוקה לא שוויונית.

השורה התחתונה

מוטיבציה ואימפקט

מן התקשורת

מסמכים מצורפים