היצע הקרקעות והשפעותיו על שוק הדיור

היצע הקרקעות והשפעותיו על שוק הדיור

בחינת אובדן הרווחה הכלכלית כתוצאה ממדיניות שיווק קרקעות למגורים בישראל בשנים 1990-2007
2008
2008

בשנת 2008 החל המכון הישראלי לתכנון כלכלי לעסוק במדיניות שיווק הקרקעות בישראל, אשר נקבעה רובה ככולה על ידי מנהל מקרקעי ישראל שהחזיק בבעלות על כ-95% מכלל הקרקעות. מונופול, מעצם טיבו וטבעו, נוטה למקסם רווחיו על ידי צמצום התפוקה והעלאת המחיר. לטבע זה יש השפעה רבה וישירה על מחירי הדיור בישראל. מתוך מחשבה זו יזם המכון מחקר משותף עם חברת 'Applied' לבחינת אופן ההתנהלות של מנהל מקרקעי ישראל. נמצא כי המנהל נוהג בדיוק כך: במהלך העשורים שנבדקו (1990-2007) שיווק המנהל, באופן עקבי, קרקעות לדיור בכמות פחותה בהרבה מצרכי המשק. זאת בניגוד מוחלט למדיניות הממשלה שבאה לידי ביטוי בהחלטותיה להגדיל את היצע הקרקעות על מנת לעמוד בביקוש ההולך וגדל. המחקר מצא כי הפער הגדול בין היצע לביקוש נפער כבר בשנות התשעים עם גל העלייה ממדינות חבר העמים. מאז המשיך הפער להתרחב, תוך שהוא מביא לעלייה משמעותית במחירי הדיור בישראל (שכירות ורכישה) ובהתאם לפגיעה ממשית ברמת החיים של משקי בית רבים בישראל. עוד נמצא כי אילו היה קצב שיווק הקרקעות על ידי המנהל מקביל לקצב גידול האוכלוסייה, היו מחירי הדיור הממוצעים בישראל נמוכים בכ-35% (כ-381,000 ₪) מרמתם הנוכחית.

בשנת 2008 החל המכון הישראלי לתכנון כלכלי לעסוק במדיניות שיווק הקרקעות בישראל, אשר נקבעה רובה ככולה על ידי מנהל מקרקעי ישראל שהחזיק בבעלות על כ-95% מכלל הקרקעות. מונופול, מעצם טיבו וטבעו, נוטה למקסם רווחיו על ידי צמצום התפוקה והעלאת המחיר. לטבע זה יש השפעה רבה וישירה על מחירי הדיור בישראל. מתוך מחשבה זו יזם המכון מחקר משותף עם חברת 'Applied' לבחינת אופן ההתנהלות של מנהל מקרקעי ישראל. נמצא כי המנהל נוהג בדיוק כך: במהלך העשורים שנבדקו (1990-2007) שיווק המנהל, באופן עקבי, קרקעות לדיור בכמות פחותה בהרבה מצרכי המשק. זאת בניגוד מוחלט למדיניות הממשלה שבאה לידי ביטוי בהחלטותיה להגדיל את היצע הקרקעות על מנת לעמוד בביקוש ההולך וגדל. המחקר מצא כי הפער הגדול בין היצע לביקוש נפער כבר בשנות התשעים עם גל העלייה ממדינות חבר העמים. מאז המשיך הפער להתרחב, תוך שהוא מביא לעלייה משמעותית במחירי הדיור בישראל (שכירות ורכישה) ובהתאם לפגיעה ממשית ברמת החיים של משקי בית רבים בישראל. עוד נמצא כי אילו היה קצב שיווק הקרקעות על ידי המנהל מקביל לקצב גידול האוכלוסייה, היו מחירי הדיור הממוצעים בישראל נמוכים בכ-35% (כ-381,000 ₪) מרמתם הנוכחית.