הגז הטבעי והתעשייה

הגז הטבעי והתעשייה

2016
2016

האם התעשייה בישראל מאמצת את הגז הטבעי? על פניו נדמה שכן. לפי סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי של משרד התשתיות, בשנת 2014 חל גידול מטאורי של כ-35% בהיקף צריכה הגז הטבעי במגזר התעשייתי. אולם, גידול זה מתייחס רק למפעלים שמקבלים את אספקת הגז שלהם ישירות ממערכת ההולכה ובכמויות גדולות מאוד, כשרוב המפעלים בתעשייה המקומית מתבקשים להתחבר למערכת ההולכה בתהליך יקר ומורכב שלרוב לא יוצא לפועל. לאור זאת, ביקש המכון לבחון האם וכיצד התעשייה המקומית מאמצת את הגז הטבעי ומה ההשלכות של מהלך זה על התעשייה ועל הכלכלה כולה.

האם התעשייה בישראל מאמצת את הגז הטבעי? על פניו נדמה שכן. לפי סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי של משרד התשתיות, בשנת 2014 חל גידול מטאורי של כ-35% בהיקף צריכה הגז הטבעי במגזר התעשייתי. אולם, גידול זה מתייחס רק למפעלים שמקבלים את אספקת הגז שלהם ישירות ממערכת ההולכה ובכמויות גדולות מאוד, כשרוב המפעלים בתעשייה המקומית מתבקשים להתחבר למערכת ההולכה בתהליך יקר ומורכב שלרוב לא יוצא לפועל. לאור זאת, ביקש המכון לבחון האם וכיצד התעשייה המקומית מאמצת את הגז הטבעי ומה ההשלכות של מהלך זה על התעשייה ועל הכלכלה כולה.