בפרויקט המס של המכון, הצבענו על נקודות התורפה המרכזיות הקיימות היום במערכת המס, והצגנו צעדים הכרחיים שיש לבצע בהקדם האפשרי לפתרון בעיות אלו. במסגרת הפרויקט ובמטרה לעודד שיח בנושא מורכב וחשוב זה, פנינו למגוון מומחים בתחום המס על מנת לקבל את התייחסותם לאחת או יותר מהסוגיות המרכזיות במדיניות המס של ישראל.
יצוין כי העמדות המובאות בפרויקט זה משקפות את עמדת הכותב/ת ואינן מטעם המכון.

רקע

מערכת המס היא כלי מדיניות חשוב, אם לא החשוב ביותר, לניווט הכלכלה ולפיתוח המשק. אלא, שמזה שנים רבות, מופעלת מערכת המס בישראל בעיקר ככלי גבייה, בעוד השימוש המרכזי בה ככלי מדיניות כלכלית, לטיפול בנקודות תורפה במשק ולתמרוץ נקודות חוזק נדחק לקרן זווית. מיקסום הגבייה אינו מדיניות אלא כלי, והיעדר "חשיבת מדיניות" מוביל לכך שמערכת המס של ישראל נשארת מאחור והופכת לפחות ופחות תחרותית ביחס לעולם. 

קרא/י עוד

לכך מצטרפת נקודת תורפה נוספת - בהיעדר יד מכוונת, גם רמת השירותים הניתנים לאזרח נמצאת הרחק מאחור, ולא מותאמת לאפשרויות הטכנולוגיות הקיימות היום ולשינויים החלים בשוק העבודה ובשווקים נוספים. להשקעה במנגנונים אלו יש פוטנציאל צמיחה עצום למשק, אך המערכת מאופיינת במנגנונים מיושנים, סרבול וסטגנציה של שנים רבות. 

הנקודה השלישית היא כי נראה שבהשוואה לנורמות המקובלות בעולם, חקיקת המס נשארה אי שם מאחור. הדבר פוגע בתחרותיות ובהתנהלות השוטפת של עסקים ובהתפתחות האורגנית של קהילייה עסקית. בפרט נכונים הדברים כאשר חלק גדול מהקהילייה העסקית פועל כבר תחת נורמות גלובליות. יש מקום להקים ועדה ציבורית לעדכון מערכת המס, לרבות הוספת משטרי מס מקובלים שחסרים בשיטת המיסוי הישראלי, כגון: דוחות מאוחדים לכל החברות, חברות שקופות (LLC), גרירת הפסדים לשנים קודמות ומיסוי שותפויות. ועדה כזו תוכל לעדכן הגדרות חסרות בפקודת מס הכנסה (כגון: הגדרת דיבידנד, הפחתת הון וכד') ולפשט הוראות אחרות.

מערכת המיסוי משפיעה על היום-יום של כולנו, בדרכים מגוונות, ולשינויים בה יש השלכות שאינן תמיד צפויות. לכן, אנו מזמינים אתכם לקרוא את חוות הדעת של המומחים השונים ולהציע רעיונות משלכם – מה צריך לשנות בפקודת המס כיום? כיצד ניתן לשפר את מעמדה התחרותי של ישראל בתחום המס? אילו צעדי מדיניות יש לנקוט ומה דעתכם על המערכות הטכנולוגיות של רשות המיסים?

אנו מאמינים ששיח ציבורי זה הינו הכרחי לטובת קידום השינוי הנחוץ במדיניות המס וצעדי הממשלה בנושא זה. חשוב לפתוח את הנושא לדיון ולשיח הציבורי, וכך אנו מבקשים לעשות.


עמדות מומחים בנוגע למדיניות המס בישראל

HTML Comment Box is loading comments...