מדיניות המס בישראל

מדיניות המס בישראל

פרויקט בעבודה
2020
2020

משבר הקורונה הטיל זרקור על נקודות החולשה של מערכת המס בישראל, המוכרות גם בשגרה. עשרות אלפי עצמאים שנתקלו בקשיים בקבלת מענקים, ליקויים בקביעת הקריטריונים למענקים השונים (על פניו ללא פרמטרים כלכליים ברורים), ואפילו קריסת אתר רשות המסים, כולם סימפטומים להזנחה רבת שנים במערכת המס בישראל – אחת המערכות החשובות והחיוניות לכלכלת המשק. המכון בוחן במחקרו את הגורמים לחולשות הסימפטומטיות האלו ומציע דרכים לטיפול בהן, בהתבסס על ספרות מקיפה ומידע השוואתי על מדינות OECD וכלכלות אחרות. במסגרת הפרויקט, מציע המכון מבט רחב על הליקויים העיקריים במערכת המס הנוכחית – העדר מדיניות כלכלית ומיסויית, מנגנונים מיושנים ולא מעודכנים, ומערכת מס מקומית שאינה מותאמת לעידן הגלובלי בו אנו חיים. לפיכך, מבקש המכון ליזום תיקון מערכתי הנדרש זה עשרות שנים, אשר יאפשר חיסול הפערים הלא מוצדקים שקיימים היום על מנת להגיע למדיניות כלכלית מאוזנת, צודקת ומעשית. תיקון זה יכלול המלצות לגבי אופן תכנון יעדי המס, קביעה של יעדים מיסויים למספר שנים על מנת להשיג מטרות כלכליות ארוכות טווח ושימוש בכלים ליישום המדיניות, כגון החלת חובת דיווח כללית ושיפור התשתית והשירותים הדיגיטליים של רשות המסים.

משבר הקורונה הטיל זרקור על נקודות החולשה של מערכת המס בישראל, המוכרות גם בשגרה. עשרות אלפי עצמאים שנתקלו בקשיים בקבלת מענקים, ליקויים בקביעת הקריטריונים למענקים השונים (על פניו ללא פרמטרים כלכליים ברורים), ואפילו קריסת אתר רשות המסים, כולם סימפטומים להזנחה רבת שנים במערכת המס בישראל – אחת המערכות החשובות והחיוניות לכלכלת המשק. המכון בוחן במחקרו את הגורמים לחולשות הסימפטומטיות האלו ומציע דרכים לטיפול בהן, בהתבסס על ספרות מקיפה ומידע השוואתי על מדינות OECD וכלכלות אחרות. במסגרת הפרויקט, מציע המכון מבט רחב על הליקויים העיקריים במערכת המס הנוכחית – העדר מדיניות כלכלית ומיסויית, מנגנונים מיושנים ולא מעודכנים, ומערכת מס מקומית שאינה מותאמת לעידן הגלובלי בו אנו חיים. לפיכך, מבקש המכון ליזום תיקון מערכתי הנדרש זה עשרות שנים, אשר יאפשר חיסול הפערים הלא מוצדקים שקיימים היום על מנת להגיע למדיניות כלכלית מאוזנת, צודקת ומעשית. תיקון זה יכלול המלצות לגבי אופן תכנון יעדי המס, קביעה של יעדים מיסויים למספר שנים על מנת להשיג מטרות כלכליות ארוכות טווח ושימוש בכלים ליישום המדיניות, כגון החלת חובת דיווח כללית ושיפור התשתית והשירותים הדיגיטליים של רשות המסים.