מאבק בשחיתות בשלטון המקומי

מאבק בשחיתות בשלטון המקומי

פרויקט בעבודה
2020
2020

המחקר מתמקד בעיריות בישראל ונשען בעיקרו על בחינה אמפירית כמותנית של מידע ממגוון מקורות: פסקי דין וקטלוגם לכדי מאגר נתונים מקיף, חומרי חקירה, דוחות מבקר המדינה, ניתוח משתנים דמוגרפיים ותקציביים, ראיונות ועוד. עד כה נסקרו ונבחנו מעל 20 מקרי שחיתות שהתרחשו ב-18 עיריות שונות, בהם נאשמו 24 נבחרי ציבור בכירים – ראשי ערים וסגנים. הפרשות הנבחנות הינן פרשות חמורות הכוללות עבירות שוחד ומרמה והפרת אמונים, תוך קבלת טובת הנאה בתמורה להטיית החלטות ציבוריות ושימוש בסמכות ממניעים זרים. מטרת הפרויקט היא לנתח את השחיתות השלטונית, סיבותיה ותוצאותיה. התובנות עד כה ממצבות את התופעה כנגע חברתי מוכח המערער את אמון הציבור במוסדות השלטון, והפוגע פגיעה מהותית בכלכלת הרשויות, ברווחת האזרחים ובשוויון ההזדמנויות . הפרויקט מציע פתרונות שיוכלו להביא לצמצום ניכר של השחיתות תוך שיפור ביעילות המערכת ובמשילות.

המחקר מתמקד בעיריות בישראל ונשען בעיקרו על בחינה אמפירית כמותנית של מידע ממגוון מקורות: פסקי דין וקטלוגם לכדי מאגר נתונים מקיף, חומרי חקירה, דוחות מבקר המדינה, ניתוח משתנים דמוגרפיים ותקציביים, ראיונות ועוד. עד כה נסקרו ונבחנו מעל 20 מקרי שחיתות שהתרחשו ב-18 עיריות שונות, בהם נאשמו 24 נבחרי ציבור בכירים – ראשי ערים וסגנים. הפרשות הנבחנות הינן פרשות חמורות הכוללות עבירות שוחד ומרמה והפרת אמונים, תוך קבלת טובת הנאה בתמורה להטיית החלטות ציבוריות ושימוש בסמכות ממניעים זרים. מטרת הפרויקט היא לנתח את השחיתות השלטונית, סיבותיה ותוצאותיה. התובנות עד כה ממצבות את התופעה כנגע חברתי מוכח המערער את אמון הציבור במוסדות השלטון, והפוגע פגיעה מהותית בכלכלת הרשויות, ברווחת האזרחים ובשוויון ההזדמנויות . הפרויקט מציע פתרונות שיוכלו להביא לצמצום ניכר של השחיתות תוך שיפור ביעילות המערכת ובמשילות.