מאבק בשחיתות בשלטון המקומי

2018

מזה למעלה משנה עורך המכון הישראלי לתכנון כלכלי מחקר מקיף וחלוצי בנושא שחיתות בשלטון המקומי, בשיתוף ד"ר דורון נבות מאוניברסיטת חיפה, התנועה לאיכות השלטון וגופים נוספים העוסקים בתחום. המחקר מתמקד בעיריות בישראל ונשען על בחינה איכותנית וכמותנית של מגוון מקורות מידע: פסקי דין, חומרי חקירה, דוחות מבקר המדינה, ניתוח משתנים דמוגרפיים ועוד. עד כה נסקרו ונבחנו מעל 20 מקרי שחיתות שהתרחשו ב-18 עיריות שונות, בהם נאשמו 24 נבחרי ציבור בכירים – ראשי ערים וסגנים. הפרשות הנבחנות הינן פרשות חמורות יחסית הכוללות לרוב עבירות שוחד ומרמה והפרת אמונים. מטרת הפרויקט למצב את השחיתות השלטונית כנגע חברתי המערער את עקרונות היסוד עליהם מושתתת החברה, והפוגע ברווחת האזרחים, בשוויון ההזדמנויות וביעילות הכלכלית. כמו-כן, הפרויקט שואף לגיבוש פתרונות שיוכלו להביא לצמצום ניכר של השחיתות מבלי לפגוע ביעילות המערכת ובמשילות המוסדות, תוך שאיפה אף להגדילן.

השורה התחתונה

מוטיבציה ואימפקט