עמדת המכון - חוק יסודות האסדרה

עמדת המכון - חוק יסודות האסדרה

27.9.2021
27.9.2021

עמדת המכון שהוגשה לוועדת חוקה חוק ומשפט, בנושא חוק יסודות האסדרה. לעמדת המכון, החוק במתכונתו הנוכחית נחוץ וחיוני לקידום כלכלת ישראל והסרת חסמים מיותרים בפני עסקים.

עמדת המכון שהוגשה לוועדת חוקה חוק ומשפט, בנושא חוק יסודות האסדרה. לעמדת המכון, החוק במתכונתו הנוכחית נחוץ וחיוני לקידום כלכלת ישראל והסרת חסמים מיותרים בפני עסקים.

השורה התחתונה

מוטיבציה ואימפקט