חוק יסודות האסדרה וטיוב הרגולציה - עמדת המכון שהוגשה לוועדת חוקה חוק ומשפט

חוק יסודות האסדרה וטיוב הרגולציה - עמדת המכון שהוגשה לוועדת חוקה חוק ומשפט

2021
2021

עמדת המכון שהוגשה לוועדת חוקה חוק ומשפט, בנושא חוק יסודות האסדרה. לעמדת המכון, החוק במתכונתו הנוכחית נחוץ וחיוני לקידום כלכלת ישראל והסרת חסמים מיותרים בפני עסקים. בנוסף, מוצגת עמדת המכון בנושא טיוב מדיניות הרגולציה והפחתת נטל רגולטורי עודף שהוגשה במענה ל"קול קורא" שפרסמו משרד האוצר, משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים. לעמדה צורפה כנספח תמצית מהמחקר שמתנהל במכון בנושא חסמים לתחרות ולחדשנות בעסקים קטנים ובינוניים.

עמדת המכון שהוגשה לוועדת חוקה חוק ומשפט, בנושא חוק יסודות האסדרה. לעמדת המכון, החוק במתכונתו הנוכחית נחוץ וחיוני לקידום כלכלת ישראל והסרת חסמים מיותרים בפני עסקים. בנוסף, מוצגת עמדת המכון בנושא טיוב מדיניות הרגולציה והפחתת נטל רגולטורי עודף שהוגשה במענה ל"קול קורא" שפרסמו משרד האוצר, משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים. לעמדה צורפה כנספח תמצית מהמחקר שמתנהל במכון בנושא חסמים לתחרות ולחדשנות בעסקים קטנים ובינוניים.