נייר עמדה בנוגע למתווה הפיצויים לבעלי עסקים בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

נייר עמדה בנוגע למתווה הפיצויים לבעלי עסקים בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

2023
2023

ביום 23 באוקטובר 2023 נדונה בוועדת הכספים בכנסת מתווה ראשוני לתכנית כלכלית לקיום המשכיות עסקית בתקופת המלחמה. המכון הגיש לוועדות הכנסת הרלבנטיות את עמדתו והערותיו לתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים בעת המלחמה. בהערות המכון ניתן דגש על ביצוע תשלום מהיר (בפרט לעסקים קטנים ועסקים שנפגעו קשה במחזור העסקים), לפישוט השיטה ומניעת בירוקרטיה עודפת ולמתן פיצוי גם לעסקים גדולים (שדווקא הם מעסיקים גדולים), ובלבד שעסקים אלה - ששרידותם בדרך כלל גבוהה יותר - נפגעו במחזור העסקאות שלהם באופן דרמטי (מעל 50%), ובתנאי שהם יתחייבו להמשך העסקת עובדים בתקופת החירום.

ביום 23 באוקטובר 2023 נדונה בוועדת הכספים בכנסת מתווה ראשוני לתכנית כלכלית לקיום המשכיות עסקית בתקופת המלחמה. המכון הגיש לוועדות הכנסת הרלבנטיות את עמדתו והערותיו לתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים בעת המלחמה. בהערות המכון ניתן דגש על ביצוע תשלום מהיר (בפרט לעסקים קטנים ועסקים שנפגעו קשה במחזור העסקים), לפישוט השיטה ומניעת בירוקרטיה עודפת ולמתן פיצוי גם לעסקים גדולים (שדווקא הם מעסיקים גדולים), ובלבד שעסקים אלה - ששרידותם בדרך כלל גבוהה יותר - נפגעו במחזור העסקאות שלהם באופן דרמטי (מעל 50%), ובתנאי שהם יתחייבו להמשך העסקת עובדים בתקופת החירום.