מדד התחרותיות של ישראל

מדד התחרותיות של ישראל

2020
2020

מדד התחרותיות מחולק לתשעה נושאי-על: מוסדות, תשתיות, סביבה מאקרו-כלכלית, הון אנושי, סביבה עסקית, פתיחות לסחר בין-לאומי, טכנולוגיה וחדשנות, שוק העבודה ופערים בין אוכלוסיות. מדד התחרותיות מכיל 157 משתנים, בהם אנו משווים את המצב של ישראל ביחס לעצמה לאורך זמן. המדד נועד לאפשר לציבור ולמקבלי החלטות לבחון את כלכלת ישראל בכלים כמותיים ברורים ואובייקטיביים - ולהציב יעדים מדידים לפתרון הבעיות היסודיות המונעות משק תחרותי חופשי ומשגשג. שימוש בקובץ הנתונים במדד יעשה תוך מתן קרדיט למכון באופן הבא - "הנתונים נלקחו ממדד התחרותיות של ישראל של המכון הישראלי לתכנון כלכלי".

מדד התחרותיות מחולק לתשעה נושאי-על: מוסדות, תשתיות, סביבה מאקרו-כלכלית, הון אנושי, סביבה עסקית, פתיחות לסחר בין-לאומי, טכנולוגיה וחדשנות, שוק העבודה ופערים בין אוכלוסיות. מדד התחרותיות מכיל 157 משתנים, בהם אנו משווים את המצב של ישראל ביחס לעצמה לאורך זמן. המדד נועד לאפשר לציבור ולמקבלי החלטות לבחון את כלכלת ישראל בכלים כמותיים ברורים ואובייקטיביים - ולהציב יעדים מדידים לפתרון הבעיות היסודיות המונעות משק תחרותי חופשי ומשגשג. שימוש בקובץ הנתונים במדד יעשה תוך מתן קרדיט למכון באופן הבא - "הנתונים נלקחו ממדד התחרותיות של ישראל של המכון הישראלי לתכנון כלכלי".