ייעול הליך רישום חברות - עמדת המכון שהוגשה לוועדת החוקה, חוק ומשפט

ייעול הליך רישום חברות - עמדת המכון שהוגשה לוועדת החוקה, חוק ומשפט

עמדת המכון ביחס לתיקון חוק החברות לייעול הליך רישום חברות
2020
2020

לפי התיקון המוצע, יוכלו מקימי חברות חדשות לבצע אימות זהות (ההכרחי במסגרת רישום חברה והתקנון שלה, בישראל ובעולם) לא רק באמצעות עורך-דין אלא גם באמצעים מקוונים וטכנולוגיים כמסלול אימות חלופי שיוצע במקביל לאימות בנוכחות עורך-דין. לעמדת המכון, הצעד המוצע יקדם את תחרותיות כלכלת ישראל ולא יפגע כלל בציבור. הוא יגביר צמיחה ויקל ויוזיל את רישום החברה. ראו את עמדת המכון שהוגשה לחברי ועדת החוקה, חוק ומשפט>>

לפי התיקון המוצע, יוכלו מקימי חברות חדשות לבצע אימות זהות (ההכרחי במסגרת רישום חברה והתקנון שלה, בישראל ובעולם) לא רק באמצעות עורך-דין אלא גם באמצעים מקוונים וטכנולוגיים כמסלול אימות חלופי שיוצע במקביל לאימות בנוכחות עורך-דין. לעמדת המכון, הצעד המוצע יקדם את תחרותיות כלכלת ישראל ולא יפגע כלל בציבור. הוא יגביר צמיחה ויקל ויוזיל את רישום החברה. ראו את עמדת המכון שהוגשה לחברי ועדת החוקה, חוק ומשפט>>