תחרותיות המשק הישראלי (2010)

תחרותיות המשק הישראלי (2010)

מגמות, בעיות יסוד, מסקנות והמלצות לפעולה
2010
2010

המאבק במונופולים, חסמי תחרות וקבוצות לחץ הם תחום ליבה בפעילות המכון מיום היווסדו. פעילות זו נעשית מתוך אמונה כי לכל אזרח בישראל קיימת זכות יסוד להתחרות ולהנות מפירות התחרות בכל ענף ובכל תחום, אלא אם זכות זו הוגבלה או נלקחה ממנו כדין. במסגרת זו, חוקר המכון את תחרותיות המשק ביחס לכלכלות אחרות בעולם בראי מדדי תחרותיות בינלאומיים. דו"ח זה מנתח תחרותיות המשק הישראלי לפי מדדים בינלאומיים בראי העשור האחרון.

המאבק במונופולים, חסמי תחרות וקבוצות לחץ הם תחום ליבה בפעילות המכון מיום היווסדו. פעילות זו נעשית מתוך אמונה כי לכל אזרח בישראל קיימת זכות יסוד להתחרות ולהנות מפירות התחרות בכל ענף ובכל תחום, אלא אם זכות זו הוגבלה או נלקחה ממנו כדין. במסגרת זו, חוקר המכון את תחרותיות המשק ביחס לכלכלות אחרות בעולם בראי מדדי תחרותיות בינלאומיים. דו"ח זה מנתח תחרותיות המשק הישראלי לפי מדדים בינלאומיים בראי העשור האחרון.