ישראל כמרכז פיננסי

ישראל כמרכז פיננסי

שינויי חקיקה חיוניים
2008
2008

בעידן הסחר הגלובלי, כלכלתה של ישראל מתחרה בכלכלות רבות בעולם באופן הולך וגובר. מיקומה הגאוגרפי של ישראל כאחת המדינות היחידות באזור הנהנית מתשתיות מערביות (תקשורת, תחבורה משפט וכד') מאפשר לה חלון הזדמנויות והפיכת שוק ההון שלה לפלטפורמה קולטת היצעי כספים והשקעות מהותיים, תוך ניצול הגישה למערב ולבורסות הזרות בעולם. בשנת 2008 ריכז המכון הישראלי לתכנון כלכלי עבודת חקר של מכלול שינויי הרגולציה הדרושים להפיכת ישראל למרכז פיננסי אזורי, אשר יציע שירותי ניהול הון עבור מדינות המזרח הרחוק ומדינות מזרח אירופה לצד שירותי קישוריות בין מדינות אלו למרכזים פיננסיים עולמיים (כגון לונדון וניו יורק). יעד זה מותנה בהשגת מספר יעדים מקדימים. הראשון שבהם הוא הגברת התחרותיות של שוק ההון הישראלי ביחס לשווקים זרים. יעד זה יושג באמצעות הסרת חסמי השקעה בהון העומדים בפני אזרחי המדינה ואזרחים זרים אשר היו מעוניינים להשקיע בקרנות ישראליות. ההמלצות המוצעות במסגרת עבודה נחלקות לארבעה תחומים עיקריים: מיסוי, תאגידים, רגולציה הפיננסית והמלצות ליצירת תמריצים למתווכים פיננסיים למקם את פעילותם בישראל ולקידום התחרות בשוק המקומי. במהלך השנים האחרונות, כתוצאה מקידום הדברים מול משרד האוצר ורשות המסים, אומצו חלק מהמלצות המכון במסגרת חקיקה וחקיקת משנה.

בעידן הסחר הגלובלי, כלכלתה של ישראל מתחרה בכלכלות רבות בעולם באופן הולך וגובר. מיקומה הגאוגרפי של ישראל כאחת המדינות היחידות באזור הנהנית מתשתיות מערביות (תקשורת, תחבורה משפט וכד') מאפשר לה חלון הזדמנויות והפיכת שוק ההון שלה לפלטפורמה קולטת היצעי כספים והשקעות מהותיים, תוך ניצול הגישה למערב ולבורסות הזרות בעולם. בשנת 2008 ריכז המכון הישראלי לתכנון כלכלי עבודת חקר של מכלול שינויי הרגולציה הדרושים להפיכת ישראל למרכז פיננסי אזורי, אשר יציע שירותי ניהול הון עבור מדינות המזרח הרחוק ומדינות מזרח אירופה לצד שירותי קישוריות בין מדינות אלו למרכזים פיננסיים עולמיים (כגון לונדון וניו יורק). יעד זה מותנה בהשגת מספר יעדים מקדימים. הראשון שבהם הוא הגברת התחרותיות של שוק ההון הישראלי ביחס לשווקים זרים. יעד זה יושג באמצעות הסרת חסמי השקעה בהון העומדים בפני אזרחי המדינה ואזרחים זרים אשר היו מעוניינים להשקיע בקרנות ישראליות. ההמלצות המוצעות במסגרת עבודה נחלקות לארבעה תחומים עיקריים: מיסוי, תאגידים, רגולציה הפיננסית והמלצות ליצירת תמריצים למתווכים פיננסיים למקם את פעילותם בישראל ולקידום התחרות בשוק המקומי. במהלך השנים האחרונות, כתוצאה מקידום הדברים מול משרד האוצר ורשות המסים, אומצו חלק מהמלצות המכון במסגרת חקיקה וחקיקת משנה.