מדיניות המס של ישראל – שולחן עגול וירטואלי

מדיניות המס של ישראל – שולחן עגול וירטואלי

פרויקט בעבודה
2022
2022

מערכת המס היא כלי מדיניות חשוב, אם לא החשוב ביותר, לניווט הכלכלה ולפיתוח המשק. אלא, שמזה שנים רבות, מופעלת מערכת המס בישראל בעיקר ככלי גבייה, בעוד השימוש המרכזי בה ככלי מדיניות כלכלית, לטיפול בנקודות תורפה במשק ולתמרוץ נקודות חוזק נדחק לקרן זווית. מיקסום הגבייה אינו מדיניות אלא כלי, והיעדר "חשיבת מדיניות" מוביל לכך שמערכת המס של ישראל נשארת מאחור והופכת לפחות ופחות תחרותית ביחס לעולם.

מערכת המס היא כלי מדיניות חשוב, אם לא החשוב ביותר, לניווט הכלכלה ולפיתוח המשק. אלא, שמזה שנים רבות, מופעלת מערכת המס בישראל בעיקר ככלי גבייה, בעוד השימוש המרכזי בה ככלי מדיניות כלכלית, לטיפול בנקודות תורפה במשק ולתמרוץ נקודות חוזק נדחק לקרן זווית. מיקסום הגבייה אינו מדיניות אלא כלי, והיעדר "חשיבת מדיניות" מוביל לכך שמערכת המס של ישראל נשארת מאחור והופכת לפחות ופחות תחרותית ביחס לעולם.