סוג תוכן
תחומי עיסוק
תאריך פרסום
חיפוש לפי

איפה פעלנו

המכון הוקם במטרה לזהות ולחקור בעיות מבניות וכשלים אשר משפיעים מהותית על תפקוד הכלכלה ולהציע פתרונות זמינים ומעשיים שיובילו לשינוי משמעותי לטווח ארוך. בפעילותנו אנו שואפים לא רק לשאול את השאלות הנכונות, אלא גם לספק תשובות מעשיות, מאוזנות ומבוססות.בעשור האחרון הציג המכון מחקרים וניירות עמדה בתחומי העיסוק שלו בוועדות שונות בכנסת ובמגוון פורומים לתכנון אסטרטגיה לכלכלת ישראל.

תפישת עולם זו באה לידי ביטוי בכל רמות הפעילות של המכון: החל מבחירת הפרויקטים, דרך תכנון המתודה, הסקת מסקנות והצעת חלופות מעשיות. אנו מחויבים בראש ובראשונה לניתוח מקצועי של הבעיות והגשת פתרונות לכל הזרמים והמפלגות, מקיימים קשר רציף עם הציבור ועם מקבלי ההחלטות לצורך ליווי וייעוץ בתהליך יישום המלצותינו וכן מקדמים יוזמות חקיקה בתחומי העיסוק שלנו.

קרא/י עוד

במהלך העשור האחרון עסקנו במגוון רחב של תחומים לטובת קידום החזון, ביניהם המונופולים של מנהל מקרקעי ישראל בתחום הקרקעות והדרך לטיפול בו לשם הקלת בעיית הדיור (2009); בעיית הביורוקרטיה העודפת ופתרונה (ועדת המשילות 2011); בעיית הריכוזיות והקשר שבין תאגידים פיננסיים לתאגידים הריאליים הגדולים במשק (2010); קידום חופש המידע; השבת המשילות למגזר הציבורי באמצעות הגברת יכולתו לקבוע וליישם מדינות (2008). בתחום מנועי הצמיחה, המכון חקר והציע הצעות מעשיות בשלושה תחומים עיקריים: תחליפי נפט, תיירות והשכלה גבוהה. בתחום צמצום הפערים חקר המכון את בעיית העוני בישראל ודרכים פתרונה (2008); וכן את השתלבותם של ערביי ישראל בכלכלה (2010). המכון הישראלי לתכנון כלכלי נטול זיקה פוליטית או סקטוריאלית. אנו מחויבים לניתוח מקצועי ויישומי של הבעיות והנגשת פתרונות יישומיים לכל הזרמים, המפלגות והמוסדות המבקשים זאת. בכל אחד מהתחומים שילבנו כוחות עם מומחים בנושא, לטובת ניתוח יסודי של הבעיה והגשת המלצות מעשיות לממשלה ולציבור הרחב. כמו כן, אנו מקיימים קשר רציף עם נבחרי הציבור ומקבלי ההחלטות ומקפידים ללוות ולייעץ בתהליך יישום המלצותינו וביוזמות חקיקה בתחומי העיסוק שלנו.

פרסומים בתחום

No items found.
לכל המסמכים
No items found.