תיקון חוק ההגבלים העסקיים - עמדת המכון

תיקון חוק ההגבלים העסקיים - עמדת המכון

2018
2018

חוק ההגבלים העסקיים הינו החוק המרכזי המגן על התחרות בישראל. ב-30.10.17 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים טיוטת תזכיר לתיקון מקיף בחוק ההגבלים עסקיים, שמטרתו המוצהרת של התיקון היא לחזק את יכולת הרשות להגבלים עסקיים לפעול במלוא הכוח ובאפקטיביות לטובת קידום התחרות והורדת יוקר המחיה, תוך הסרת נטל רגולטורי וביורוקרטי מיותר מהסביבה העסקית. בחינת התזכיר על רקע שינויים אחרים שחלו בשנים האחרונות בחוק, ולאור טיוטות נוספות המוצעות במקביל לתזכיר זה, מגלה כי התזכיר כולל מספר שינויים שעלולים, בסבירות גבוהה, לפגוע בכוחה של הרשות בבואה להגן על התחרות במשק ולהרתיע מפני הפרת הוראותיו של חוק חשוב זה. ב-25 בדצמבר 2018 אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית לרפורמה בחוק ההגבלים העסקיים, לצורך חיזוק האכיפה והקלת נטל האסדרה. התיקון לחוק מבקש לשנות את שמה של הרשות כך שתיקרא "רשות התחרות הכלכלית", בהתאם לכך מוצר למקד את פעילותה בתחומים שטמון בהם נזק פוטנציאלי לתחרות, ומצד שני להקטין את הנטל הבירוקרטי והרגולטורי שמייצרים מנגנוני הפיקוח כיום. עמדת המכון הוגשה לרשות ההגבלים העסקיים אשר קיבלה חלק משמעותי מהצעות המכון לשיפור וייעול הצעת החוק.

חוק ההגבלים העסקיים הינו החוק המרכזי המגן על התחרות בישראל. ב-30.10.17 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים טיוטת תזכיר לתיקון מקיף בחוק ההגבלים עסקיים, שמטרתו המוצהרת של התיקון היא לחזק את יכולת הרשות להגבלים עסקיים לפעול במלוא הכוח ובאפקטיביות לטובת קידום התחרות והורדת יוקר המחיה, תוך הסרת נטל רגולטורי וביורוקרטי מיותר מהסביבה העסקית. בחינת התזכיר על רקע שינויים אחרים שחלו בשנים האחרונות בחוק, ולאור טיוטות נוספות המוצעות במקביל לתזכיר זה, מגלה כי התזכיר כולל מספר שינויים שעלולים, בסבירות גבוהה, לפגוע בכוחה של הרשות בבואה להגן על התחרות במשק ולהרתיע מפני הפרת הוראותיו של חוק חשוב זה. ב-25 בדצמבר 2018 אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית לרפורמה בחוק ההגבלים העסקיים, לצורך חיזוק האכיפה והקלת נטל האסדרה. התיקון לחוק מבקש לשנות את שמה של הרשות כך שתיקרא "רשות התחרות הכלכלית", בהתאם לכך מוצר למקד את פעילותה בתחומים שטמון בהם נזק פוטנציאלי לתחרות, ומצד שני להקטין את הנטל הבירוקרטי והרגולטורי שמייצרים מנגנוני הפיקוח כיום. עמדת המכון הוגשה לרשות ההגבלים העסקיים אשר קיבלה חלק משמעותי מהצעות המכון לשיפור וייעול הצעת החוק.