מניעת ניגוד עניינים

מניעת ניגוד עניינים

2010
2010

הצעת חוק למניעת ניגוד עניינים ומגבלות לאחר פרישת נבחר ציבור

הצעת חוק למניעת ניגוד עניינים ומגבלות לאחר פרישת נבחר ציבור