מניעת ניגוד עניינים

2010

הצעת חוק למניעת ניגוד עניינים ומגבלות לאחר פרישת נבחר ציבור

השורה התחתונה

מוטיבציה ואימפקט