מניעת ניגוד עניינים

מניעת ניגוד עניינים

2010
2010

הצעת חוק למניעת ניגוד עניינים ומגבלות לאחר פרישת נבחר ציבור

הצעת חוק למניעת ניגוד עניינים ומגבלות לאחר פרישת נבחר ציבור

השורה התחתונה

מוטיבציה ואימפקט