מדיניות האנרגיה של ישראל - הסוגיה הביטחונית

מדיניות האנרגיה של ישראל - הסוגיה הביטחונית

2010
2010

כשעוסקים בתלות העולם בנפט ובמדיניות האנרגיה של מדינת ישראל, חייבים לקחת בחשבון את המשמעויות של הדבר על ביטחון ישראל. כיום, תלות העולם בנפט מזינה את השנאה לישראל ומונעת פיתוח כלכלי ודמוקרטיזציה של המזרח התיכון בכל שהוא מכלכל גורמי אסלאם קיצוני וארגוני טרור באיזור. למעשה, עד שלא יהיה שלום, הנפט משרת את האויבים של ישראל, מהווה מרכיב עלות מרכזי בתקציב המדינה ופוגע בהתפתחות הפוטנציאלית של הכלכלה הישראלית. לאור תובנות אלו עסק המכון רבות בתלות העולם בנפט, השלכותיה בכלל ועל ביטחון ישראל בפרט. במצגת זו תוכלו למצוא המלצות להתמודדות עם הסוגיה.

כשעוסקים בתלות העולם בנפט ובמדיניות האנרגיה של מדינת ישראל, חייבים לקחת בחשבון את המשמעויות של הדבר על ביטחון ישראל. כיום, תלות העולם בנפט מזינה את השנאה לישראל ומונעת פיתוח כלכלי ודמוקרטיזציה של המזרח התיכון בכל שהוא מכלכל גורמי אסלאם קיצוני וארגוני טרור באיזור. למעשה, עד שלא יהיה שלום, הנפט משרת את האויבים של ישראל, מהווה מרכיב עלות מרכזי בתקציב המדינה ופוגע בהתפתחות הפוטנציאלית של הכלכלה הישראלית. לאור תובנות אלו עסק המכון רבות בתלות העולם בנפט, השלכותיה בכלל ועל ביטחון ישראל בפרט. במצגת זו תוכלו למצוא המלצות להתמודדות עם הסוגיה.