הקמת בית משפט כלכלי

הקמת בית משפט כלכלי

עמדת המכון והצעת החוק
2010
2010

במהלך שנת 2010 נטל המכון הישראלי לתכנון כלכלי חלק בדיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט במסגרת הצעה לתיקון חוק בתי המשפט. מטרת ההצעה היתה לייחד את הסמכות לדון בעניינים כלכליים למחלקה כלכלית ייעודית, המתמחה בנושאים הנדונים. כפי שיש בית דין להגבלים עסקיים ובית דין לענייני משפחה, המכון פעל להקמת בית דין לסוגיות כלכליות במטרה לייעל את המערכת ולתת מענה לבעיית ההכרות הסותרות בעניינים בעלי אופי מסחרי. עיקרי הצעת המכון כללו דרישה כי הכרעות בעניינים כלכליים ינתנו על ידי שופטים הנמנים על המחלקה הכלכלית בלבד וכן יצירת תשתית מאפשרת להתמקצעות של השופטים. ביולי 2010 התקבל התיקון בכנסת ובדצמבר אותה השנה הוקמה המחלקה הכלכלית הראשונה בישראל.

במהלך שנת 2010 נטל המכון הישראלי לתכנון כלכלי חלק בדיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט במסגרת הצעה לתיקון חוק בתי המשפט. מטרת ההצעה היתה לייחד את הסמכות לדון בעניינים כלכליים למחלקה כלכלית ייעודית, המתמחה בנושאים הנדונים. כפי שיש בית דין להגבלים עסקיים ובית דין לענייני משפחה, המכון פעל להקמת בית דין לסוגיות כלכליות במטרה לייעל את המערכת ולתת מענה לבעיית ההכרות הסותרות בעניינים בעלי אופי מסחרי. עיקרי הצעת המכון כללו דרישה כי הכרעות בעניינים כלכליים ינתנו על ידי שופטים הנמנים על המחלקה הכלכלית בלבד וכן יצירת תשתית מאפשרת להתמקצעות של השופטים. ביולי 2010 התקבל התיקון בכנסת ובדצמבר אותה השנה הוקמה המחלקה הכלכלית הראשונה בישראל.