איסור על לקיחת הלוואה בעל-פה

איסור על לקיחת הלוואה בעל-פה

2017
2017

במסגרת פרויקט המאבק בשחיתות ברשויות המקומיות בישראל, זיהה המכון תופעה מדאיגה של מתן הלוואות לא מדווחות לנבחרי ועובדי ציבור, שעצם לקיחתן מעמידה את אלו במצב של חשש לניגוד עניינים, או חמור מכך – מצביעה על היתכנותם של מעשי שוחד שנעשים במצג שווא של הלוואות לא מתועדות. אי לכך פועל המכון, יחד עם ארגון הלובי הציבורי - 'לובי 99' לקידום חקיקה להפעלת מנגנוני פיקוח בעניין העברות כספים אלה.

במסגרת פרויקט המאבק בשחיתות ברשויות המקומיות בישראל, זיהה המכון תופעה מדאיגה של מתן הלוואות לא מדווחות לנבחרי ועובדי ציבור, שעצם לקיחתן מעמידה את אלו במצב של חשש לניגוד עניינים, או חמור מכך – מצביעה על היתכנותם של מעשי שוחד שנעשים במצג שווא של הלוואות לא מתועדות. אי לכך פועל המכון, יחד עם ארגון הלובי הציבורי - 'לובי 99' לקידום חקיקה להפעלת מנגנוני פיקוח בעניין העברות כספים אלה.