מחיר הרגולציה

מחיר הרגולציה

הרגולציה כאבן ריחיים על כלכלת ישראל
2013
2013

המחאה החברתית בקיץ 2011 הציפה את מלוא הבעייתיות הקיימת במוסד הרגולציה בישראל. בעקבות ממצאי ועדת טרכטנברג, אשר סימנה את הרגולציה הקיימת ככשל בסיסי, התקבלה החלטת ממשלה לייעול ושיפור הרגולציה הממשלתית ושיפור הממשקים בין הרגולטורים במשק. החלטת הממשלה הוותה למעשה הודאה בכך כי הרגולציה במתכונתה הנוכחית סובלת מפגמים רבים ואינה מצליחה לממש את ייעודה - פיקוח ואכיפה של מדיניות הממשלה, תוך שימוש בכלים מקצועיים ובהם ידע, ניסיון ומומחיות. בתקופה זו עסק המכון ביצירת שיח ציבורי סביב שאלת הרגולציה מול הציבור הרחב (כנס הרצליה) ומקבלי ההחלטות. במסגרת שיח זה עסקנו בשאלות שונות, ביניהן מי מניע את הרגולציה, מי אחראי לאכוף אותה, מתי היא מועילה ומתי מזיקה, האם קיימת בישראל עודף רגולציה ועוד.

המחאה החברתית בקיץ 2011 הציפה את מלוא הבעייתיות הקיימת במוסד הרגולציה בישראל. בעקבות ממצאי ועדת טרכטנברג, אשר סימנה את הרגולציה הקיימת ככשל בסיסי, התקבלה החלטת ממשלה לייעול ושיפור הרגולציה הממשלתית ושיפור הממשקים בין הרגולטורים במשק. החלטת הממשלה הוותה למעשה הודאה בכך כי הרגולציה במתכונתה הנוכחית סובלת מפגמים רבים ואינה מצליחה לממש את ייעודה - פיקוח ואכיפה של מדיניות הממשלה, תוך שימוש בכלים מקצועיים ובהם ידע, ניסיון ומומחיות. בתקופה זו עסק המכון ביצירת שיח ציבורי סביב שאלת הרגולציה מול הציבור הרחב (כנס הרצליה) ומקבלי ההחלטות. במסגרת שיח זה עסקנו בשאלות שונות, ביניהן מי מניע את הרגולציה, מי אחראי לאכוף אותה, מתי היא מועילה ומתי מזיקה, האם קיימת בישראל עודף רגולציה ועוד.