פרויקט תעוזה

פרויקט תעוזה

2011
2011

ניתוח המגמות בשוק הנפט העולמי מראה כי ללא שינוי משמעותי תלות העולם בנפט, וארה"ב בראשו, תלך ותגדל בעשורים הקרובים תוך עלייה משמעותית במחיר הנפט. בטחונה ויציבות קיומה של מדינת ישראל מותנה בצמצום תלות ארה"ב ושאר העולם בנפט תוך הורדת מחירו באופן משמעותי וקבוע. הצעת המכון היא כי מדינת ישראל תגבש ותפעיל תוכנית אסטרטגית מיידית וארוכת טווח לצמצום תלות ארה"ב בנפט ולהורדת מחירי הנפט באמצעות כינון מאמץ לאומי שיתבסס על שכלול וקידום טכנולוגיות חדשניות להפקת תחליפי נפט יעילים וכלכליים ובהקמת תעשייה חדשה ורווחית של תשומות לתחליפים. ב-30 בינואר 2011 אישרה ממשלת ישראל תכנית לאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה. הממשלה תשקיע בתכנית 1.5 מיליארד ₪ בעשר השנים הבאות ותפעל לגייס מיליארדים נוספים למאמץ ממקומות חוץ ממשלתיים. מידע נוסף בנושא פיתוח תחליפי נפט ניתן למצוא ב"מנועי צמיחה"

ניתוח המגמות בשוק הנפט העולמי מראה כי ללא שינוי משמעותי תלות העולם בנפט, וארה"ב בראשו, תלך ותגדל בעשורים הקרובים תוך עלייה משמעותית במחיר הנפט. בטחונה ויציבות קיומה של מדינת ישראל מותנה בצמצום תלות ארה"ב ושאר העולם בנפט תוך הורדת מחירו באופן משמעותי וקבוע. הצעת המכון היא כי מדינת ישראל תגבש ותפעיל תוכנית אסטרטגית מיידית וארוכת טווח לצמצום תלות ארה"ב בנפט ולהורדת מחירי הנפט באמצעות כינון מאמץ לאומי שיתבסס על שכלול וקידום טכנולוגיות חדשניות להפקת תחליפי נפט יעילים וכלכליים ובהקמת תעשייה חדשה ורווחית של תשומות לתחליפים. ב-30 בינואר 2011 אישרה ממשלת ישראל תכנית לאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה. הממשלה תשקיע בתכנית 1.5 מיליארד ₪ בעשר השנים הבאות ותפעל לגייס מיליארדים נוספים למאמץ ממקומות חוץ ממשלתיים. מידע נוסף בנושא פיתוח תחליפי נפט ניתן למצוא ב"מנועי צמיחה"