תיירות כמנוע צמיחה

תיירות כמנוע צמיחה

הפוטנציאל הכלכלי הגלום בתיירות נוצרית
2008
2008

ישראל נהנית ממשאב המייחד אותה בענף התיירות העולמי: מונופול כמעט מוחלט על אתרים המקודשים לנצרות, לצד ריכוז של אתרים המקודשים לבני כל הדתות האחרות. על אף יתרון יחסי זה, נראה כי הפוטנציאל הכלכלי-תיירותי של ישראל אינו ממומש. נראה כי מקור הבעיה נעוץ בהיעדר תשתיות הולמות לקליטת כמות התיירים הרצויה (חדרי מלון, שירותי תחבורה, תשתיות תיירות באתרים הקדושים וכדומה). כמו כן, מבנה ההשקעות בענף מסתמך על מענקים ממשלתיים והקלות מס גבוהות. מחקר המכון עולה ההערכה כי הסיבה המרכזית למצב זה היא קיומו של "כשל שוק" מימוני, אשר מקורו בתנודתיות המאפיינת את ענף התיירות בישראל, שנובעת בעיקרה מאירועי ביטחון המביאים לירידה בתיירות הנכנסת ולביטול הזמנות. אי הוודאות בקשר להיקף הפיצוי שיתקבל ומועד קבלתו פוגע ביכולת גיוס האשראי של העוסקים בתחום ומאלץ את הענף להמשיך ולהסתמך על פיצויים אקראיים מהקופה הציבורית. בשנת 2008 החל המכון הישראלי לתכנון כלכלי לחקור את הנושא, בפרויקט משותף עם משרד רואי החשבון PWC ישראל, במטרה לאפיין את שורש הבעיה ולייצר פתרונות מעשיים. לאור ממצאי המחקר הוצעה ״תכנית לביטוח סיכוני מדינה״, במסגרתה יבוטחו תשתיות התיירות בישראל בשיתוף עם המדינה ויפוצו על פי קריטריונים ידועים מראש. ביטוח זה ישמש ערובה לגיוס אשראי והשקעות שישמשו לפיתוח הענף ולמעבר מהסתמכות על הקופה הציבורית ליזמות פרטית.

ישראל נהנית ממשאב המייחד אותה בענף התיירות העולמי: מונופול כמעט מוחלט על אתרים המקודשים לנצרות, לצד ריכוז של אתרים המקודשים לבני כל הדתות האחרות. על אף יתרון יחסי זה, נראה כי הפוטנציאל הכלכלי-תיירותי של ישראל אינו ממומש. נראה כי מקור הבעיה נעוץ בהיעדר תשתיות הולמות לקליטת כמות התיירים הרצויה (חדרי מלון, שירותי תחבורה, תשתיות תיירות באתרים הקדושים וכדומה). כמו כן, מבנה ההשקעות בענף מסתמך על מענקים ממשלתיים והקלות מס גבוהות. מחקר המכון עולה ההערכה כי הסיבה המרכזית למצב זה היא קיומו של "כשל שוק" מימוני, אשר מקורו בתנודתיות המאפיינת את ענף התיירות בישראל, שנובעת בעיקרה מאירועי ביטחון המביאים לירידה בתיירות הנכנסת ולביטול הזמנות. אי הוודאות בקשר להיקף הפיצוי שיתקבל ומועד קבלתו פוגע ביכולת גיוס האשראי של העוסקים בתחום ומאלץ את הענף להמשיך ולהסתמך על פיצויים אקראיים מהקופה הציבורית. בשנת 2008 החל המכון הישראלי לתכנון כלכלי לחקור את הנושא, בפרויקט משותף עם משרד רואי החשבון PWC ישראל, במטרה לאפיין את שורש הבעיה ולייצר פתרונות מעשיים. לאור ממצאי המחקר הוצעה ״תכנית לביטוח סיכוני מדינה״, במסגרתה יבוטחו תשתיות התיירות בישראל בשיתוף עם המדינה ויפוצו על פי קריטריונים ידועים מראש. ביטוח זה ישמש ערובה לגיוס אשראי והשקעות שישמשו לפיתוח הענף ולמעבר מהסתמכות על הקופה הציבורית ליזמות פרטית.