מה לעשות עם תגליות הגז הטבעי

מה לעשות עם תגליות הגז הטבעי

2014
2014

דו"ח חדש של המכון מגלה כי אחת ההחלטות הכלכליות החשובות ביותר בתולדות המשק, בשאלה מה ייעשה בעתודות המשאב האנרגטי היחיד של מדינת ישראל – הגז הטבעי, עומדת להתקבל על בסיס נתונים לא עדכניים ושגויים בחלקם. יש לשבח את הועדה על עבודתה המאומצת ורחבת היריעה בסוגיות רבות שנידונו. אולם, בתחום מדיניות יצוא הגז ושימור לשוק המקומי, בדיקות המכון מעלות כי ממצאי הועדה מבוססים על נתונים חסרים, דבר המחייב הערכה ובחינה יישומית מחדש. להערכת המכון, הועדה טעתה, או לא הביאה בחשבון, שורה של סוגיות חשובות ביניהן קביעת רזרבות מספקות, הגדרת רגולציה אפקטיבית, המגמות העולמיות, השיקול הביטחוני-בטיחותי והאינטרס הציבורי. המלצת המכון היא לקבוע אופק תכנון של 50 שנה, תוך העצמת השימושים בשוק המקומי והאזורי, תיקון תחזית הצריכה, ביצוע בדיקות ביטחוניות מחמירות ונקיטת עמדה שמרנית בעניין הייצוא.

דו"ח חדש של המכון מגלה כי אחת ההחלטות הכלכליות החשובות ביותר בתולדות המשק, בשאלה מה ייעשה בעתודות המשאב האנרגטי היחיד של מדינת ישראל – הגז הטבעי, עומדת להתקבל על בסיס נתונים לא עדכניים ושגויים בחלקם. יש לשבח את הועדה על עבודתה המאומצת ורחבת היריעה בסוגיות רבות שנידונו. אולם, בתחום מדיניות יצוא הגז ושימור לשוק המקומי, בדיקות המכון מעלות כי ממצאי הועדה מבוססים על נתונים חסרים, דבר המחייב הערכה ובחינה יישומית מחדש. להערכת המכון, הועדה טעתה, או לא הביאה בחשבון, שורה של סוגיות חשובות ביניהן קביעת רזרבות מספקות, הגדרת רגולציה אפקטיבית, המגמות העולמיות, השיקול הביטחוני-בטיחותי והאינטרס הציבורי. המלצת המכון היא לקבוע אופק תכנון של 50 שנה, תוך העצמת השימושים בשוק המקומי והאזורי, תיקון תחזית הצריכה, ביצוע בדיקות ביטחוניות מחמירות ונקיטת עמדה שמרנית בעניין הייצוא.